Finansiell kalender

Årsstämma

18 april 2018

Ordinarie årsstämma

Ekonomisk rapportering

20 oktober 2017

Delårsrapport januari-september 2017

26 januari 2018

Bokslutskommuniké 2017

Vecka 13, 2018

Årsredovisning finns tillgänglig

19 april 2018

Delårsrapport januari-mars 2018

12 juli 2018

Delårsrapport januari-juni 2018

18 oktober 2018

Delårsrapport januari-september 2018