Banner corporate governance

Valberedning

Det är årsstämman som i förekommande fall beslutar om utseende av valberedning. Mot bakgrund av ägarförhållandena i Axis där Canon Inc. äger 86,6 procent av aktierna och rösterna utsågs inte någon valberedning vid årsstämmorna 2017, 2016 eller 2015.

Förslag och synpunkter från aktieägare angående styrelsens sammansättning kan lämnas antingen skriftligen till adress:  Axis AB, att. Adrienne Jacobsen, Emdalavägen 14, 223 69 Lund, eller per telefon 046-272 18 00