Banner corporate governance

Revision

Axis revisor väljs av årsstämman. Vid årsstämman 2018 valdes Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Thuresson är född 1964 och auktoriserad revisor sedan 1995.