Karriärmöjligheter på Axis

På Axis i Sverige genomgår idag alla ett introduktionsprogram. Vi anser att det är viktigt att de nyanställda snabbt kommer in i hur företaget fungerar, vilka som jobbar här osv. Som anställd har du dessutom ett årligt utvecklingssamtal där du och din chef diskuterar dina utvecklingsönskemål och -möjligheter. Varje anställd får utifrån detta samtal en individuell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen följs sedan upp en gång årligen.

Inom forsknings- och utvecklingsområdet har vi idag en uttalad karriärstege.