Axis köper Citilog, ledande leverantör av videoanalys för att stärka sitt erbjudande inom transportsektorn

Varför köper Axis Citilog?

Förvärvet stärker vårt erbjudande inom transportsektorn och utökar våra möjligheter i den snabbt växande marknaden för avancerad trafikanalys. Vi fortsätter på vår strategi att erbjuda integrerade lösningar med överlägsen prestanda och oöverträffad kvalitet.

Vi kan nu med Citilogs beprövade lösningar inom trafiksektorn, tillsammans med våra produkter, erbjuda våra återförsäljare och systemintegratörer en bredare och mer komplett totallösning som uppfyller trafikmarknadens hårda krav. Våra partner och kunder får lättare tillgång till expertkunskap och support för mer kompletta trafiklösningar.

Marknaden för videoanalys inom säkerhetsindustrin växer snabbt och kräver sofistikerad och ofta specialiserad teknologi. Citilog har en specialkompetens inom trafik som vi ser som avgörande för att ge förbättrade lösningar som går utöver traditionella säkerhetsfunktioner.

Kommer Citilog fortsätta som en egen enhet?

Som utgångspunkt ja. Vi kommer sen att gemensamt utveckla en långsiktig strategi som syftar till att ge bästa möjliga stöd till våra partner och slutkunder.

Hur har Canon som ägare av Axis påverkat förvärvet?

Canon är en långsiktig ägare och har förklarat en tydlig ambition att skapa en stark position på marknaden för videoövervakning genom och under Axis varumärke. Det inkluderar förvärv som detta.

Är du orolig för att era andra partner kommer att känna sig hotade av förvärvet?

Axis partnerstrategi fortsätter som förut. Vi är fortfarande ett partnerdrivet företag som erbjuder öppna tekniska plattformar, med målet att ge den bästa möjliga lösningen till kunderna. Vi kommer att fortsätta arbetet med applikationspartner, för att ge valfrihet till användarna.

Vi inser behovet av att arbeta med ett brett ekosystem inom säkerhetsbranschen för att tjäna en mängd olika kundbehov. Våra befintliga partner kommer fortfarande att vara en del av de helhetslösningar vi erbjuder marknaden.

När genomfördes förvärvet?

Förvärvet av Citilog genomfördes 1 februari, 2016.

För att läsa press releasen, klicka här.

Ray Mauritsson