Axis och Honeywell levererar IP-övervakning till Western Australias transportmyndighet

Lund, 2004-maj-25
This content is available in the following languages: Swedish

Axis Communications har fått en order från Honeywell Ltd. avseende leverans av nätverksvideoprodukter till en avancerad installation hos Western Australia Public Transport Authority i Perth, Australien. I en första fas kommer Axis att leverera cirka 800 videoservrar som kommer att utgöra en integrerad del av ett övervakningssystem för det expanderande järnvägsnätet i regionen.

Partnerskapet mellan Axis och Honeywell fortsätter att visa sig framgångsrikt, tillsammans har de två företagen sedan tidigare levererat säkerhets- och övervakningslösningar till ett flertal prestigekunder runt om i världen. Videoservrarna som levereras till Honeywell inom ramen för detta avtal, kommer att användas i ett skräddarsytt säkerhets- och övervakningssystem, utvecklat och designat av Honeywell, avsett att höja säkerhetsnivån för Transperths tågresenärer. Projektet, som kallas Train-Safe, omfattar kameror som registrerar aktiviteter i alla tågvagnar, videoövervakning av plattformar, knappar för nödsamtal på tåg och plattformar samt förbättrad belysning på stationerna. I en första fas kommer kameror längs järnvägsnätet att direktsända video dygnet runt till en central övervakningsstation. I slutet av år 2006 skall systemet att vara färdigutbyggt, då kommer cirka 1200 kameror sända video till övervakningscentralen.

Alannah MacTiernan, minister för planering och infrastruktur i den federala regeringen för Western Australia, säger i en kommentar: "Vi har valt att implementera ett avancerat övervaknings- och alarmsystem som bevakas från en central plats, åtgärder vid eventuella incidenter kan därför vidtas omedelbart. Lösningen kommer att minska vandalisering och annan brottslighet: dels genom kamerornas avskräckande effekt, dels genom att säkerhetspersonal lättare kommer att kunna identifiera och hitta förbrytare. Systemet kommer också att underlätta vid eventuella åtal eftersom den höga bildkvaliteten, på såväl rörliga bilder som stillbilder, gör att inspelat material kan användas som bevis vid rättegångar. Som vi ser det så behöver ett järnvägssystem i världsklass ett säkerhetssystem av samma kaliber."

Honeywell anslöt sig till Axis Application Development Partner Program (ADP) under 2001 och erbjuder ett brett utbud av övervakningslösningar baserade på Axis teknologi för nätverksvideo. Axis och Honeywell är idag globala partners inom nätverksbaserade CCTV-lösningar, inom ramen för samarbetet utgör Honeywells Digital Video Manager en avgörande beståndsdel i Axis lösningar för direktsänd nätverksvideo. Train-Safe-installationen i Perth är det senaste exemplet på en säkerhetslösning i världsklass som baseras på teknologi sprungen ur samarbetet.

För information vänligen kontakta:
Anne Rhenman, Director Investor Relations and Corporate Communications, Axis Communications
Telefon: + 46 708 90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. www.axis.com