Axis nätverkskameror hjälper växande skola med säkerheten

Lund, 2005-okt-10
This content is available in the following languages: Swedish

Det stora intresset för IP-övervakning inom utbildningssektorn fortsätter. Treviglas Community College i Cornwall, England, har sparat tusentals pund genom att uppgradera sitt övervakningssystem med Axis Communications nätverkskameror med ström via Ethernet (PoE) och annan hårdvara från Axis. Uppgraderingen gjordes efter en omfattande genomgång av högstadie- och gymnasieskolans tio år gamla analoga CCTV-system som visade sig ha stora brister.

Totalt har 18 nya AXIS 211 nätverkskameror med ström via Ethernet (PoE) och en ny AXIS 2130 PTZ (Pan Tilt Zoom) nätverkskamera installerats i det nya systemet. Två AXIS 241Q videoservrar digitaliserar bilderna från åtta av de ursprungliga 16 analoga CCTV-kameror som fortfarande kunde användas. I det nya övervakningssystemet finns nu sammanlagt 27 kameror.

Treviglas College har nyligen fått status som profilskola med företags- och affärsinriktning av brittiska utbildningsministeriet. Med ett nytt anslag på 30 000 pund per år under de kommande fem åren kan skolan påskynda sina expansionsplaner, och följaktligen behövs ett större övervakningssystem. Personalen vid Treviglas College var inte nöjd med det gamla analoga CCTV-systemet. Bildkvaliteten var inte tillräckligt bra, och det var svårt att säkert identifiera personer som uppträdde misstänkt på skolans område.

Företaget Perkins Communications utsågs till att installera det nya IP-övervakningssystemet på skolan. Keith Perkins vid Perkins Communications förklarar varför man valde Axis PoE-nätverkskameror på skolan:
- Skolan har många långa korridorer med endast ett fåtal eller inga eluttag. Kostnaden för elförsörjningen till 18 kameror eller fler skulle gå på mer än 2 000 pund. Vi har också dåliga erfarenheter av kameror med elkablar. En gång slogs en CCTV-kamera ut bara genom att säkringsluckan till kamerans försörjningsenhet öppnades.

Ström via Ethernet har den fördelen att elförsörjningen till kameran kontrolleras via en central UPS (Uninterruptible Power Supply), vilket gör att övervakningen kan fortsätta även om elförsörjningen bryts.

Enligt huvudläraren Helen Mathieson uppskattar personalen redan det nya IP-övervakningssystemet:
- Det nya systemet har visat sig vara helt tillförlitligt. Personalen litar på systemet och anställda på IT-avdelningen kan hjälpa dem att få tillgång till bilder för att kontrollera och identifiera inblandade personer. Till skillnad från det tidigare systemet går det med det nya systemet att säkert identifiera enskilda personer. Samtidigt som det nya systemet följer säkerhetsbranschens regler avskräcker det från intrång och oacceptabelt uppförande på skolgården. Dessutom stärker det vår önskan om att skapa en säker miljö för våra elever.

Skolan planerar att installera ytterligare tre AXIS 213 PTZ nätverkskameror för att övervaka resterande skolgränser. Dessutom överväger skolan att installera två kameror i receptionsområdet för att övervaka huvudingången och se till att alla besökare anmäler sig i receptionen innan de fortsätter in i byggnaden.

För ytterligare information:
Margareta Lantz, Investor Relations and Corporate Communications Manager, Axis Communications
telefon: 046 2721892, e-mail: margareta.lantz@axis.com

Lawrence de Guzman, Marketing and Public Relations Director, Axis Communications
telefon: 046 2721878, e-mail: lawrence.deguzman@axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-list. Företaget agerar globalt via egna kontor i sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se www.axis.com för information om Axis

Om Treviglas College
Treviglas Community College är en högstadie- och gymnasieskola för åldrarna 11-18 år. Skolan ligger i utkanten av Newquay i Cornwall, England och har mer än 1 200 elever från byar och städer i en radie av 25 kilometer från skolan. Skolan har 128 anställda, inklusive lärare, administrativ personal och assistenter.