Axis AB: Halvårsrapport januari-juni 2018

Lund, 2018-jul-12
This content is available in the following languages: English, Swedish

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 23 procent till 2 601 Mkr (2 119). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 25 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 429 Mkr (209), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,5 procent (9,9).

  • Periodens resultat uppgick till 331 Mkr (149).

  • Resultatet per aktie uppgick till 4,77 kr (2,14).


Första halvåret

  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 12 procent till 4 659 Mkr (4 146). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 17 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 607 Mkr (443), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,0 procent (10,7).

  • Periodens resultat uppgick till 458 Mkr (326).

  • Resultatet per aktie uppgick till 6,59 kr (4,69).VD-kommentar


Vi kan glädjas åt en stark tillväxt under andra kvartalet, där försäljningen var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal. Utvecklingen känns särskilt positivt med tanke på den rådande globala komponentbristen som påverkar vår såväl som andra branscher. Vår tillväxt kan till stor del kopplas till en stark efterfrågan och till att flera av våra distributörer, från relativt låga nivåer, bygger upp större lager för att kunna möta fluktuationer i efterfrågan.

Enligt färsk statistik från analysföretaget IHS tar Axis fortsatt marknadsandelar på en marknad som fortsätter att konsolideras. Samtidigt noterar vi en något tilltagande osäkerhet på marknaden för vad globala handelshinder och politisk oro kan innebära. I nuläget ser vi ingen betydande påverkan på vår verksamhet, men vi följer utvecklingen noga.

Innovationstakten var hög under kvartalet och vi kunde presentera flera nya produkter och lösningar. AXIS Audio Manager är ett sådant exempel. Det visar på den spännande utvecklingen inom network audio – ett område där vi ser stora möjligheter. Därtill kan nämnas nya modeller av värmekameror och avancerade kameror för tuffa miljöer och svåra ljusförhållanden.

Den starka tillväxten gör att vi behöver expandera vår forsknings- och utvecklingsverksamhet ytterligare. I maj meddelade vi att vi öppnade ett kontor i Linköping där fokus kommer att ligga
på mjukvaruutveckling. Vi räknar med att ha ett hundratal medarbetare där på några års sikt.

Slutligen är det värt att nämna att vi under det andra kvartalet passerade 3 000 anställda, vilket ger oss förutsättningar för fortsatt stark utveckling.

Ray Mauritsson
Verkställande direktör


Läs hela rapporten här.

Denna information är sådan information som Axis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08.00 CET.


För ytterligare information, kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Tel: +46 46 272 18 00
E-mail: pressoffice@axis.com.

Om Axis Communications


Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 3 000 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 90 000 partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.