Halvårsrapport januari - juni 2007

Lund, 2007-jul-09
This content is available in the following languages: English, Swedish

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

• Nettoomsättningen uppgick under perioden till 748 Mkr (540).
• Rörelseresultatet uppgick under perioden till 161 Mkr (81).
• Resultatet före skatt uppgick under perioden till 161 Mkr (81).
• Resultatet efter skatt uppgick under perioden till 120 Mkr (58).
• Resultatet per aktie uppgick under perioden till 1,73 kr (0,84).


”Axis fortsätter att agera offensivt på en expansiv marknad för nätverksvideo. Den totala försäljningen uppgick till 748 MSEK för första halvåret. Produktområde Video redovisade en försäljning på 677 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 44 procent jämfört med första halvåret 2006. Axis uppvisar också ett starkt rörelseresultat genom en god försäljningsutveckling samt fortsatt stabila bruttomarginaler.”
Ray Mauritsson, verkställande direktör

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:
http://www.axis.com/corporate/investor/index.php

Telefonkonferens:
Tid: Måndag den 9 juli klockan 10.00.
Telefonnummer: +46 (0)8 5052 0114 eller +44 (0)20 7162 0125
Ange Axis Communications.

Deltagare från Axis AB är:
Ray Mauritsson, verkställande direktör, och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i fem arbetsdagar på:
+44 (0)20 7031 4064, ange 757576

Detta meddelande rapporteras till Finansinspektionen.

Om Axis Communications

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i 18 länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på OMX Nordic Exchange i kategorin Large Cap, Information Technology. Mer information om Axis finns på www.axis.com.