Axis AB: Delårsrapport januari-september 2016

Lund, 2016-okt-20
This content is available in the following languages: English, Swedish

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 5 procent till 1 997 Mkr (1 906). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 5 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 312 Mkr (389), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,6 procent (20,4).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 233 Mkr (289).

  • Resultatet per aktie uppgick till 3,35 kr (4,16).


Januari - september

  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 9 procent till 5 327 Mkr (4 876). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 10 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 632 Mkr (650), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,9 procent (13,3).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 470 Mkr (476).

  • Resultatet per aktie uppgick till 6,76 kr (6,85).VD-kommentar


Efter ett starkt första halvår var tillväxttakten och aktiviteten under tredje kvartalet något svagare. På grund av säsongsmässigt lägre kostnader visade vi emellertid ett bra resultat.

Under tredje kvartalet presenterade vi såväl ny teknik för bättre fokus och bildkvalitet som breddning av vårt erbjudande, exempelvis till att nu även omfatta nätverkshögtalare. Det visar på fortsatt hög innovationstakt inom bolaget samt att vi fortsätter vår utveckling med bredare erbjudande och större fokus på helhetslösningar till våra kunder.

Från och med första september i EMEA och första oktober i Nordamerika tog Axis över försäljning, marknadsföring och service av Canons produkter inom nätverksvideo. Marknaden för nätverkskameror fortsätter att visa stor potential. Vi kan nu erbjuda ett bredare utbud av produkter och lösningar till våra kunder.

Slutligen är det positivt att se den starka utvecklingen av de bolag som vi förvärvade under första halvåret, och hur de bidrar till Axis erbjudande. 2N visar fortsatt tillväxt och stärker sin position som marknadsledande inom IP intercom. Citilog och Axis genomför flera gemensamma projekt inom trafikövervakning. Vi ser också hur Cognimatics applikationer passar väl in i Axis erbjudande till detaljhandelssektorn.

Ray Mauritsson
Verkställande direktör

Rapporten finns tillgänglig här.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Axis skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2016, kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information om Axis Communications, kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Telefon: 046 272 1800, E-mail: pressoffice@axis.com.

Om Axis Communications


Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 500 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 80 000 partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS).

Mer information om Axis finns på www.axis.com.