Minskad hastighet i marknadstillväxt för nätverksvideo

Lund, 2008-jun-04
This content is available in the following languages: Swedish

Marknadsanalysinstitutet IMS Research har meddelat i en pressrelease idag att tillväxten för nätverksvideoprodukter på den amerikanska marknaden har minskat. Detta påverkar det pågående teknologiskiftet från analog till digital övervakning negativt.

Marknaden för installationer av nätverksvideoprodukter har av IMS sedan ett antal år tillbaka förutspåtts ha en årlig global tillväxt på cirka 40 procent. Som en följd av den vikande amerikanska ekonomin förväntar sig IMS en långsammare tillväxt för 2008 än föregående år. Deras uppfattning är att nätverksvideoprodukter i USA kommer att växa med minst 30 procent.

Som tidigare meddelats är Axis ambition att växa i takt med marknaden. Under våren har intresset för nätverksvideoprodukter varit stort och tillströmningen av nya projekt fortsatt god, men den allmänna finansiella oron har påverkat nyinvesteringar och expansionsplaner. Detta har nu även påverkat tillväxten i nätverksvideomarknaden.

“Vi har sett signaler från marknaden t.ex. från detaljhandeln i Europa men framförallt USA där stora detaljhandelskedjor har valt att inte expandera enligt plan. Då cirka 25 procent av alla videoinstallationer utförs inom segmentet har vi dragit slutsatsen att hastigheten i teknologiskiftet från analog till digital nätverksvideo har dämpats”, säger Ray Mauritsson, verkställande direktör Axis Communications.

Trots en minskad takt i teknologiskiftet kvarstår Axis mål och expansionsplaner oförändrade. Företagets målsättning är att behålla och stärka företagets position som marknadsledande leverantör av nätverksbaserade videolösningar.

Om Axis Communications
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning och är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i 18 länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på OMX Nordic Exchange i kategorin Large Cap, Information Technology. Mer information om Axis finns på www.axis.com.