Axis AB: Halvårsrapport januari - juni 2008 - Fortsatt framgångsrik expansion

Lund, 2008-jul-08
This content is available in the following languages: Swedish

• Nettoomsättningen uppgick under perioden till 931 Mkr (748).
• Rörelseresultatet uppgick under perioden till 160 Mkr (161).
• Resultatet före skatt uppgick under perioden till 160 Mkr (161).
• Resultatet efter skatt uppgick under perioden till 113 Mkr (120).
• Resultatet per aktie uppgick under perioden till 1,64 kr (1,73).”Axis största produktområde Video redovisade en försäljning under första halvåret på 882 Mkr, omräknat i lokala valutor motsvarar detta en tillväxt på 37 procent. Den allmänna finansiella oron har inverkat på nyinvesteringar och expansionsplaner hos Axis kunder, vilket har inneburit en dämpad tillväxttakt på nätverksvideomarknaden. Trots detta förväntas nätverksvideomarknaden växa starkt. Axis mål och expansionsplaner kvarstår oförändrade.
I linje med detta har Axis under perioden öppnat ett nytt säljkontor i Ryssland (Moskva). Efter periodens utgång etablerades ytterligare två nya säljkontor i Brasilien (São Paulo) och Kina (Beijing), det senare som förstärkning till de redan etablerade kontoren i Shanghai och Hong Kong. Antalet anställda uppgick i slutet av perioden till 644 personer, en ökning med 80 personer under årets första halvår.”
Ray Mauritsson, verkställande direktör

Hela rapporten inklusive tabeller samt presentation kan laddas ner från medföljande länk:
www.axis.com/corporate/investor/interim_report.htm

Inbjudan till telefonkonferens
Tid: Tisdag den 8 juli klockan 10.00
Telefonnummer: +46 (0)8 5052 0110. Ange: Axis Communications
Deltagare från Axis AB är: Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i fem arbetsdagar på:
+46 (0)8 5052 0333, ange: 802096


Om Axis Communications
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjogotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på OMX Nordic Exchange under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.