Axis kameror i tjänst hos Länsförsäkringar

Lund, 2008-sep-30
This content is available in the following languages: Swedish

Axis Communications meddelar idag att Axis nätverkskameror ingår i det svenska försäkringsbolaget Länsförsäkringar Älvsborgs larmtjänst för lantbruk, företag och privatpersoner. Länsförsäkringar kommer inledningsvis att erbjuda larmtjänsten till sina försäkringstagare i Älvsborgs län.

Larmtjänsten innebär att kunderna som installerat tjänsten får ett larm vid en oförutsedd händelse t ex vid inbrott eller vattenskada i hemmet när de inte är på plats. Händelsen verifieras av video från Axis nätverkskamera. Allt som behövs är en Axis nätverkskamera, som är kopplad till ett larm, samt en bredbandsuppkoppling. Swedish Connection, en partner till Axis, har utformat tjänsten åt Länsförsäkringar Älvsborgs Larmcentral.

Initialt är det nätverkskameran AXIS 207 STS som Länsförsäkringar erbjuder sina försäkringstagare i Älvsborg för installation på lantbruk, företag eller i privata hem. Genom anslutet larm kommer kunderna att slippa självrisken och få rabatt på sin försäkringspremie.

"För Länsförsäkringar Älvsborg är det viktigt att skapa trygghet - lugn och ro - för våra kunder. Vi är marknadsledande inom våra segment och erbjuder försäkringslösningar av högsta klass i kombination med kvalitativa larm- och säkerhetstjänster. Samarbetet med Axis ser vi som en naturlig utveckling i vårt trygghetstänkande, säger Sten Lundqvist, VD Länsförsäkringar Älvsborg."

”Att Länsförsäkringar ser fördelarna med att skapa trygghet med hjälp av nätverksvideoteknologin som möjliggör fjärrövervakning av en bostad eller företag är spännande för Axis och ett naturligt steg för utvecklingen av vårt koncept STS*, videoövervakning som internettjänst, säger Ray Mauritsson, verkställande direktör Axis Communications.

*STS, Subscriber Technology Services

Om Axis Communications
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.
Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjogotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på OMX Nordic Exchange under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Om Swedish Connection
Swedish Connection har sedan starten 1994 specialiserat sig som systemintegratör inom IP-teknologi och telekommunikation. Våra kunder finns i huvudsak inom branscherna bank/finans/försäkring, myndigheter, persontrafik, processindustri och telecom. Swedish Connection finns med huvudkontor i Sundsvall och platskontor i Göteborg och Kramfors.

Om Länsförsäkringar Älvsborg
Länsförsäkringar Älvsborg startade 1841 och är både en bank och ett försäkringsbolag. Vi erbjuder dessutom mäklartjänster (Länshem Fastighetsförmedling) och har egen larmcentral och bevakningsbolag. Bolaget verkar i 19 kommuner, som tidigare utgjorde Älvsborgs län och som nu ingår som en del i Västra Götalandsregionen.
Länsförsäkringar Älvsborg är ett ömsesidigt bolag, dvs våra ägare är våra kunder. Ägarrollen utövar försäkringstagarna genom att välja representanter till bolagets högsta beslutande organ, fullmäktige. Fullmäktige väljer styrelse och beslutar om bolagets verksamhet på bolagsstämman.
Våra kunder är privatpersoner, företag och lantbruk. Personlig service och lokal närhet är det som betyder mest, enligt kunderna . Närheten bidrar till att vi snabbt kan sätta oss in i din vardagsekonomi och dina frågeställningar. När något händer erbjuder vi snabb och smidig skadereglering och vi gör dessutom allt vi kan för att förebygga skador.

Detta meddelande har rapporterats till Finansinspektionen.