Nätverksvideotillväxten påverkas av finansiell oro

Lund, 2008-dec-15
This content is available in the following languages: Swedish

Marknaden för professionella säkerhetsinstallationer har den senaste perioden präglats av en ökad försiktighet och projekt där övervakningskameror är specificerade har förskjutits eller avbrutits. Detta har påverkat Axis tillväxt och dämpat hastigheten i teknologiskiftet från analog till digital nätverksvideo.

Axis har vid tidigare tillfällen meddelat att den allmänna finansiella oron har inneburit att nyinvesteringar och expansionsplaner hos företagets kunder har skjutits på framtiden. Denna bild har under den senaste tiden förstärkts och Axis bedömning är att tillväxttakten för nätverksvideo nu är väsentligt lägre än tidigare.

”Den allmänna oron och den stora försiktigheten gör att marknadsutvecklingen är svår att bedöma, det står dock klart att den snabba inbromsningen signifikant kommer att påverka tillväxttakten för nätverksvideo”, säger Ray Mauritsson, verkställande direktör Axis Communications.

Under året har Axis sett signaler från marknaden, t.ex. från detaljhandeln i Europa och USA där omfattande detaljhandelskedjor har valt att inte expandera enligt plan. Samma tendens finns även inom övriga kundsegment där kunder valt att inte påbörja eller fortsätta redan igångsatta projekt.

Trots en allmän oro på marknaden kvarstår Axis mål oförändrat. Företagets målsättning är att fortsätta stärka företagets position som marknadsledande leverantör av nätverksbaserade videolösningar.

Om Axis Communications
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.