Axis kontraktstillverkare drabbad av brand

Lund, 2014-nov-13
This content is available in the following languages: English, Swedish

Med anledning av brand i en av Axis kontraktstillverkares fabriker meddelar Axis att detta under viss tid kan medföra försämrad tillgänglighet på ett antal av Axis nätverksvideoprodukter.

”Det är djupt beklagligt att vår samarbetspartner SVI i Thailand har drabbats av den här branden, vi är samtidigt väldigt lättade över att ingen person allvarligt har kommit till skada”, säger Ray Mauritsson, verkställande direktör, Axis Communications. ”Vi har haft ett mångårigt samarbete och är medvetna om SVI:s styrka i återuppbyggnad, och vi samarbetar för att effektivt återställa produktionen.”

”Det är idag svårt att bedöma i vilken omfattning som Axis och Axis kunder kommer att påverkas. I det korta perspektivet är det tydligt att det blir en viss men dock begränsad påverkan på försäljningen. Det är mer svårbedömt hur tillgängligheten av produkterna påverkar försäljningen i början av nästa år. För att minimera effekterna av störningarna till följd av branden kommer vi i möjligaste mån att tillfälligt styra om produktion till SVIs andra anläggningar samt till våra andra kontraktstillverkare. Detta är ett arbete som vi redan har påbörjat”, säger Ray Mauritsson.

Axis använder kontraktstillverkare i flera olika länder för att säkerställa en effektiv och flexibel produktion.

För mer information, kontakta;

Margareta Lantz, Corporate Communications & PR Manager, Axis Communications
Telefon: + 46 46 272 1800, E-post: pressoffice@axis.com.

Om Axis Communications


Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.
Axis har över 1 800 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 70 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på
www.axis.com.