Kauppiaat Suomessa erittäin kiinnostuneita pienille yrityksille kehitetyistä verkkopohjaisista videovalvontajärjestelmistä

Lund, 2013-11-11
This content is available in the following languages: Finnish

Paikallisella tallennuksella varustetut valvontajärjestelmät kiinnostavat suomalaisia kauppiaita enemmän kuin muissa tutkimukseen osallistuneissa maissa.

Verkkovideoratkaisuja tarjoava Axis Communications teetti videovalvontatutkimuksen, jossa selvitettiin vähittäiskaupan alan videovalvontatottumuksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa.

Kiinnostus paikallistallennukseen suurinta Suomessa
Tyypillisesti verkkopohjaista videovalvontaa käyttävät suuret liikkeet. Suomessa ollaan verrokkiryhmän kiinnostuneimpia pienistä, paikallisen tallennuksen videovalvontajärjestelmistä.

Perinteisiä videovalvontaratkaisuja kevyemmät verkkopohjaiset valvontajärjestelmät, joissa on paikallistallennus, kiinnostivat 71,3 prosenttia suomalaisista tutkimukseen osallistuneista vastaajista. Kaikkien vastanneiden keskiarvo oli 67,6 prosenttia ja esimerkiksi Ruotsissa kiinnostusprosentti jäi 65,5 prosenttiin.

Tällaisen enintään 16 kameraa sisältävän järjestelmän etuna on, ettei se tarvitse erillisiä videotallentimia tai tietokonetta. Valvontakameran kuva tallentuu kameran muistikortille, ja sen lähettämää kuvaa voi seurata esimerkiksi älypuhelimesta ja tablettitietokoneesta.

Suomi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa videovalvonnan ja mobiililaitteiden yhteensovittamisessa. 12,4 prosenttia vastaajista kertoo saavansa joko nauhoitettua tai suoraa kuvaa valvontakameroista mobiililaitteeseensa (2012: 8,3 %).

Analogisesta digitaaliseen videovalvontaan siirtymistä harkitsevien osuus kasvoi huomattavasti. Vaihtoa suunnitteli nyt 54,8 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 42,4 prosenttia. Samalla siirrosta kiinnostumattomien osuus tippui 42,4 prosentista 28,6 prosenttiin.16,7 prosenttia ei ollut varma aikeistaan.

Valvontakameroita on Suomessa harvemmassa mutta runsaasti
Suomen vähittäiskauppiaista 72 prosenttia käyttää videovalvontaa. Koko tutkimusalueen keskiarvo oli 78,3 prosenttia. Esimerkiksi Ruotsissa videovalvonta on käytössä 82 prosentilla vastaajista.

Suomessa valvontakamera löytyy aina suuren, 500 tai useampia kauppoja kattavan vähittäiskauppiaan liikkeestä. Myös pienehköissä, 6‒25 liikkeen ketjuissa valvontakamerat löytyvät 86,7 prosentissa liikkeistä.

Valvontakameroiden kappalemääräisessä vertailussa Suomen ohi viime vuodesta nousee kärkisijalle Tanska, jossa kameroita on yhdessä järjestelmässä keskimäärin 15,3. Suomessa vastaava määrä on keskimäärin 14,4 kameraa ja vertailuryhmässä 13,4 kameraa.

Videovalvonnan hyödyt ja ongelmat
Videovalvonnalla saavutetuista hyödyistä varkauksien ja näpistelyn (84 % ja henkilökunnan näpistely (65,6 %) väheneminen koettiin merkityksellisimmiksi yhdessä vahinkojen vähenemisen (65,6 %) ja valvontamateriaalin todistusaineistona käytön (65,5 %) ohella. Videovalvonnasta nähtiin olleen hyötyä myös henkilökunnan (57,6 %) ja asiakkaiden (46,4 %) turvallisuuden paranemisessa.

Rahalla mitatut ulkoisista ja sisäisistä varkauksista johtuvat menetykset olivat laskeneet suomalaisten vastaajien mukaan 1–10 prosenttia (47,2 % vastaajista, 2012: 52,1 %), 11–20 prosenttia (24,3 %, 2012: 22,9 %) ja 21–50 prosenttia (8,3 %, 2012: 8,3 %). 16,7 prosentin mielestä videovalvonta ei ollut vähentänyt menetyksiä, ja 2,5 prosenttia ei osannut määritellä menetyksien osuutta. Keskimäärin videovalvonta on vähentänyt menetyksiä 9,4 prosenttia.

Suomalaisista vastaajista 71,8 prosentilla ei ole ollut ongelmia videovalvonnan kanssa. Ilmenneistä ongelmista suurimpia ovat tekniset ongelmat (6,5 %) ja huono kuvanlaatu (6,5 %).

Tutkimuksen toteutti Centre for Retail Research -markkinatutkimusyritys (CRR). CRR on tutkinut liikkeiden teknologista kamppailua rikollista toimintaa vastaan yli 20 vuotta. Suomesta kyselyyn vastasi 82 vähittäiskaupan edustajaa, jotka edustavat yli 3 300:aa liikettä Suomessa. Kaikkiaan edustajia oli 738 ja kauppoja 42 696. Kysely tehtiin kesän 2013 aikana.

Axis on mukana Messukeskuksessa järjestettävillä Finnsec-messuilla 13.‒15.11.2013. Tervetuloa vierailemaan Axis-osastolla 6d93.

Taustatietoja videovalvonnasta ja sovelluksista

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden maiden ‒ Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Irlanti ja Iso-Britannia ‒ vähittäiskauppiaiden neljä tärkeintä syytä videovalvonnan käyttöön on näpistelyn estäminen ja tutkiminen (95,8 %), henkilökunnan turvallisuuden lisääminen (84,9 %), henkilökunnan näpistelyn estäminen (79,9 %) ja asiakkaiden turvallisuuden lisääminen (78,7 %).

Pilvipalvelut kasvattavat vähitellen suosiotaan myös videovalvonnassa. Videovalvonnan siirtäminen pilveen vaatii yleisesti ensin yrityksen johdon ja IT-osaston päätöksen pilvipalveluiden hyödyntämisestä muissa käytöissä.

Kun päätös verkkopohjaiseen tai pilvipalveluun perustuvaan videovalvontaan on tehty, järjestelmää käytetään todennäköisesti entistä enemmän myös muihin kuin turvallisuuteen ja varkauksien estoon tähtääviin toimiin. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakasvirtojen kylmien ja kuumien alueiden selvittäminen, jononhallinta ja liikkeessä vietetyn ajan selvittämiseen.

Vähittäiskauppiaat ovat hyvin tietoisia näistä muihin kuin turvallisuuteen liittyvistä videovalvonnan toiminnoista. Parhaiten tunnetaan sovellukset, joilla voi laskea asiakasmääriä (79,7 %, Suomi: 81,3 %), tunnistaa asiakasmäärien kylmät ja kuumat alueet (74,4 %, Suomi: 79,5 %) ja seurata kaupassa vietettyä aikaa (73,4 %, Suomi: 68,6 %).

Kasvotunnistukseen kykenevät sovellukset kiinnostivat koko vertailuryhmässä vain 14,9 prosenttia vastaajista (Suomi 14,5 %). Noin kolme neljästä (74,6 %) vastaajasta ei ollut kiinnostunut tästä ominaisuudesta.

Videovalvontajärjestelmillä voidaan myös analysoida asiakkaiden demografisen jaon muutoksia esimerkiksi eri aikaan päivästä ja eri viikonpäivinä. Noin viidennes (20,7 %) kaikista vastaajista oli kiinnostunut demografisen analysoinnin sovelluksesta.

Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista (63,2 %, Suomi 59 %) kertoi kameran ulkonäön olevan tärkeä valintakriteeri.


Lisätiedot:
Kristina Tullberg, PR- ja viestintäasiantuntija, Axis Communications Northern Europe, Puhelin: +46-46-272 18 72, Sähköposti: kristina.tullberg@axis.com

Axis Communications

Axis on verkkovideoinnin markkinajohtaja ja edistää vahvasti videovalvonnan siirtymistä analogisesta tekniikasta digitaaliseen tekniikkaan entistä turvallisemman, älykkäämmän ja luotettavamman maailman luomiseksi. Axisin ammattikäyttöön suunniteltujen verkkovideoratkaisujen taustalla on järjestelmiä, joiden tuotteet ja ratkaisut pohjautuvat innovatiivisiin ja avoimiin teknisiin alustoihin.
Axisilla on yli 1500 vahvasti sitoutunutta työntekijää 40 toimipaikassa eri puolilla maailmaa, ja lisäksi yrityksellä on yhteistyökumppaneita 179 maassa. Axis on perustettu vuonna 1984, ja se on Ruotsista lähtöisin oleva IT-alan yritys, joka noteerataan Tukholman NASDAQ OMX:ssä merkillä AXIS. Lisätietoja yrityksestämme löytyy osoitteesta www.axis.com