Axis: Delårsrapport januari - september 2013

Lund, 2013-okt-17
This content is available in the following languages: English, Swedish

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 23 procent till 1 322 Mkr (1 079). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 27 procent

  • Rörelseresultatet ökade till 258 Mkr (168), vilket mot¬svarar en rörelsemarginal på 19,5 procent (15,6)

  • Resultatet efter skatt uppgick till 200 Mkr (120)

  • Resultatet per aktie uppgick till 2,88 kr (1,72)Januari - september
  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 14 procent till 3 418 Mkr (3 004). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 19 procent

  • Rörelseresultatet ökade till 474 Mkr (369), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,9 procent (12,3)

  • Resultatet efter skatt uppgick till 362 Mkr (264)

  • Resultatet per aktie uppgick till 5,21 kr (3,81)


Ett starkt kvartal
”En god utveckling i samtliga tre regioner bidrog till att försäljningstillväxten under det tredje kvartalet uppgick till 23 procent. Perioden präglades av mycket god tillväxt i Asia och EMEA, samtidigt som efterfrågan i Americas är fortsatt stabil.

I september lanserades ett system för passagekontroll. Genom att kombinera vårt tekniska kunnande och starka partnernätverk breddar vi därigenom erbjudandet inom nätverksbaserade lösningar. Erbjudandet togs emot väl på marknaden och är ett viktigt steg i vår långsiktiga tillväxtstrategi.

Under perioden noterade vi en jämn utveckling i antalet nya projektförfrågningar. Vår bedömning är att den underliggande tillväxten fortsatt ligger i nivå med första halvåret”.
Ray Mauritsson, verkställande direktör

Rapport samt presentation finns tillgänglig på: http://www.axis.com/sv/corporate/investor/financial_reports.htm

Inbjudan till telefonkonferens
Tid: Torsdag den 17 oktober klockan 10.00
Telefonnummer: 08-505 564 81
Deltagare från Axis AB är: Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.
Presentationen sänds live på: http://financialhearings.nu/131017/axiscommunications

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lundin, Manager, Investor Relations
Tel: +46 (0)46 272 18 00, E-post: IR@axis.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Axis skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2013, kl. 08.00 (CET).


Om Axis Communications
Axis är marknadsledaren inom nätverksvideo och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis har fler än 1 400 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med samarbetspartner i 179 länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverigebaserat IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.