Norske butikker på overvåkingstoppen i Norden

Oslo, 2013-03-05
This content is available in the following languages: Norwegian Bokmål

Norsk handelsnæring er på video-overvåkingstoppen i Norden. Og butikkundene synes det er ok at de blir overvåket. 84,3 prosent av norske butikker sier de har video-overvåking installert. Til sammenligning har kun 64,5 prosent av danske butikker og kjeder det samme.

På oppdrag for Axis Communication, en global markedsleder innen videoløsninger, har Center for Retail Research i Nottingham, Storbritannia, foretatt en undersøkelse om bruk av overvåkningskameraer i Storbritannia, Irland og Norden. 701 respondenter svarte på undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at Norge er det landet i Norden som bruker overvåkningskameraer i størst grad. 84,4% av norske butikker bruker overvåkningskameraer. Sverige kommer på andre plass (81,8%), mens Danmark bruker kameraer i minst grad.

- Det kan være mange grunner til at Norge topper denne listen i Norden. Den viktigste forklaringen er trolig at Norge har en sterk kjedestruktur innenfor de fleste bransjer, med noen få store kjeder som samkjører innkjøp av overvåkingsutstyr og som har fokus på butikksikring. I tillegg er det nok også en forklaring at man ser at det har effekt, sier Atul Rajput, Regional Director, i Axis Communications.

I alle land oppgis fire hovedgrunner for å bruke overvåkningskameraer: 1) hindre tyverier/etterforske tyverier; 2) øke sikkerheten og tryggheten til de ansatte; 3) øke sikkerheten og tryggheten til kundene; 4) forhindre at ansatte stjeler.

Respondentene ble bedt om å rangere de viktigste effekten innføringen av videokameraovervåkingen har gitt dem. Blant de norske respondenten oppga 21,5 mindre tyveri som viktigste effekt, 17,6 prosent oppga økt sikkerhet for de ansatte, 16 prosent oppga mindre internt tyveri og 15,7 prosent oppga økt sikkerhet og trygghet for de ansatte.

- Det er fint å se at tyverier blant kunder og ansatte er redusert i 81,5% av butikkene som har installert overvåkningskameraer og nedgangen er på mer enn 10% i over halvparten av butikkene. Her ligger Norge tett opp til gjennomsnittet. Det er også verdt å merke seg at kun 1,3% av kundene i Norge syns det er negativt med overvåkningskameraer. Det er veldig lite. Over 60% er positive. Det er mye, sier Atul Rajput i Axis Communications.

Undersøkelsen er foretatt blant butikker i mange bransjer (matvare, tekstil, elektronikk, underholdning), både enkeltstående butikker og store kjeder og i flere landsdeler i hvert land. Tallene er vektet slik at utvalget i undersøkelsen sier noe om alle næringene som helhet.


For mer informasjon, kontakt:
Axis: Kristina Tullberg, PR and Communications Specialist, Northern Europe, Axis Communications, Phone: 046-272 1872, email: kristina.tullberg@axis.com

Om Axis Communications:
Axis er markedsledende innenfor nettverksvideo og er en pådriver i overgangen fra analog til digital videoovervåkning, som baner vei for en tryggere, smartere og sikrere verden. Axis tilbyr nettverksvideoløsninger for profesjonelle installasjoner med produkter og løsninger som er basert på innovative og åpne tekniske plattformer.
Axis har mer enn 1400 engasjerte medarbeidere på 40 plasseringer rundt omkring i verden, og med samarbeidspartnere i 179 land. Axis ble grunnlagt i 1984 og er et Sverige-basert IT-selskap som er notert på NASDAQ OMX Stockholm under symbolet AXIS. Besøk www.axis.com for mer informasjon.

Om Senter for Retail Research (CRR)
Senter for Retail Research gjennomfører uavhengig forskning i flere land i handelen i områder som sikkerhet, systemer og endring. Deres største årlige rapporten "The Global Retail Theft Barometer", inneholder statistikk over kriminalitet mot handel i 42 land, fra USA til Kina. Andre nylige rapporter om Internett-handel i ti land, virkningen av World Cup og prognoser til jul.