Securitas Direct Sverige AB i samarbete med Axis Communications. Lanserar Observer Direct, en kameratjänst för företag

Lund, 2012-sep-17
This content is available in the following languages: Swedish

Det har blivit alltmer självklart att sätta upp kameror för att öka säkerheten och tryggheten. Men för att verkligen dra nytta av övervakningen behövs väl fungerande tjänster med uppkoppling till larmcentral och väktarutryckning, utan att kostnaderna för den sakens skull blir orimligt höga. Nu har Securitas Direct tillsammans med marknadsledaren på nätverkskameror, Axis Communications, tagit fram tjänsten Observer Direct, som gör avancerad teknisk övervakning tillgänglig till ett överkomligt pris.

Observer Direct är en komplett lösning med allt från kameror, installation, uppkoppling till larmcentral, väktarutryckning och service till ett fast pris. Kamerorna är uppkopplade till Securitas Directs larmcentral. När och hur kamerorna i systemet ska aktiveras bestämmer kunden själv, utifrån behov och egna preferenser. Vid händelser skickar kamerorna ett larm till Securitas Directs larmcentral, operatörerna kan då se ”live” vad som har hänt eller håller på att hända. Operatören har även möjlighet att via en högtalare på bevakningsobjektet exempelvis påkalla uppmärksamhet och be obehöriga att lämna platsen.

Några exempel på situationer där kamerorna kan aktiveras och börja sända livebilder till larmcentralen:

  • När ett inbrottslarm utlöses

  • När en larmknapp trycks in

  • När något ovanligt inträffar. Kamerorna aktiveras om något rör sig i ett visst område eller om någon passerar en förutbestämd gräns.

  • Inom schemalagda tidsintervallSecuritas Directs operatörer är specialutbildade för att kunna ge en optimal och säker hantering. Videomaterialet lagras säkert, vilket gör att ingen obehörig kan komma åt det. Efter 30 dagar raderas materialet automatiskt.

– Vi har strävat efter ett system som ytterligare skall förebygga brott och öka säkerheten, säger Jan Lockner VD på Securitas Direct.

Kamerorna i systemet levererar HDTV bildkvalitet, bland annat för att det lättare skall kunna gå att exempelvis identifiera personer. Kameror för olika behov kan ingå i systemet, exempelvis kameror som är mörkerseende, som tål värme eller kyla eller som kan fjärrstyras.

– Vårt breda utbud av kameror för olika behov gör det möjligt att skräddarsy ett system, utan att kostnaden blir orimligt hög. Tillsammans med Securitas Directs tjänster kan även mindre företag skapa trygga och säkra system, säger Fredrik Thor, Försäljningschef Norra Europa, Axis Communications.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Tullberg, PR och kommunikationsspecialist, Axis Communications Northern Europe,
Telefon: +46-46-272 18 72, E-post: kristina.tullberg@axis.com
eller
Bänkt Olsson, Pressansvarig, Securitas Direct Sverige AB
Telefon +46705 08 49 23, E-post bankt.olsson@securitasdirect.se

Om Axis Communications
Axis är marknadsledaren inom nätverksvideo och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.
Axis har fler än 1 000 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med samarbetspartner i 179 länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverigebaserat IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com

Om Securitas Direct
Securitas Direct är Europas ledande leverantör av larmtjänster med 6000 anställda och 1,5 miljoner kunder i tio länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Spanien, Portugal och Chile). Securitas Direct tillhandahåller larm- och kameralösningar för många olika situationer, exempelvis inbrottslarm, personskydd med bråk- och överfallslarm, rökvarningssystem, trygghetslarm i hemmet, driftlarm och objektskydd. I Sverige har 280 000 kunder valt larmtjänster från Securitas Direct. Den svenska verksamheten leds från Linköping där en certifierad larmcentral bemannas dygnet runt, årets alla dagar. Securitas Direct Sverige sysselsätter uppemot 1000 medarbetare och omsätter cirka 1Mdrkr. För mer information besök www.securitasdirect.se, www.verisure.se eller http://www.securitas-direct.com