Axis kommenterar situationen i Thailand

Lund, 2011-nov-03
This content is available in the following languages: English, Swedish

Med anledning av översvämningskatastrofen i Thailand meddelar Axis Communications härmed att några av företagets underleverantörer är drabbade, detta kommer med stor sannolikhet att medföra försämrad tillgänglighet på ett antal av Axis nätverksvideoprodukter de kommande månaderna.

Axis använder kontraktstillverkare och leverantörer med fabriker på ett flertal ställen i världen för att säkerställa kontinuerlig och flexibel produktion. Några av dessa leverantörer och kontraktstillverkare är lokaliserade i Thailand.

”Att idag bedöma i vilken omfattning som Axis affärer framöver kommer att påverkas av den försämrade produkttillgängligheten är svårt. Med tanke på omfattningen av störningen är det dock rimligt att anta att den försämrade tillgängligheten de kommande 3-4 månaderna kan komma att försämra försäljningen med 10-15% i perioden. För att minimera effekterna av störningarna till följd av katastrofen i Thailand har vi i möjligaste mån styrt om produktionen till leverantörer med tillverkning på andra platser i världen. Parallellt jobbar vi också nära våra thailändska samarbetspartners och försöker så långt vi kan hjälpa dem i processen att komma tillbaka till full kapacitet”, säger Ray Mauritsson, verkställande direktör Axis Communications.


För mer information, kontakta;

Margareta Lantz, Investor Relations and Corporate Communications Manager, Axis Communications
Phone:+ 46 46 2721800, e-mail: pressoffice@axis.com

Om Axis Communications

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.
Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.