Axis niomånadersrapport januari - september 2011

Lund, 2011-okt-20
This content is available in the following languages: English, Swedish

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 32 procent till 971 Mkr (737). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 45 procent.

  • Rörelseresultatet ökade till 225 Mkr (121), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,2 procent (16,4).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 164 Mkr (88).

  • Resultatet per aktie uppgick till 2,37 kr (1,27).Januari–september

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till
    2 527 Mkr (2 058), motsvarande en tillväxt på 23 procent. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 37 procent.

  • Rörelseresultatet ökade till 441 Mkr (290), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,5 procent (14,1).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 322 Mkr (210).

  • Resultatet per aktie uppgick till 4,63 kr (3,03).


Stark utveckling under kvartalet

Försäljningstillväxten under det tredje kvartalet var över de långsiktiga förväntningarna på marknaden och ryckigheten mellan de enskilda kvartalen fortsatte. Förutom en ökad andel större projekt är distributörernas olika lagerstrategier bidragande faktorer till denna utveckling. Under tredje kvartalet påverkades försäljningstillväxten i region Americas till viss del av lageruppbyggnad hos våra distributörer i USA. Detta samtidigt som efterfrågan från offentliga inköpare var hög i och med att budgetåret avslutades.

Hur den nuvarande ekonomiska osäkerheten i världen kommer att påverka efterfrågan på Axis produkter är svårt att bedöma. Vi ser i dagsläget ännu inga negativa signaler vad gäller antal projektförfrågningar. I ett längre perspektiv ser vi en fortsatt positiv utveckling inom nätverksvideo med en förväntad årlig tillväxtpotential på 25–30 procent. Våra tillväxtfrämjande expansionsplaner är därför oförändrade.
Ray Mauritsson, verkställande direktör

Hela rapporten inklusive tabeller samt presentation kan laddas ner från medföljande länk:
http://www.axis.com/sv/corporate/investor/interim_report.htm

Inbjudan till telefonkonferens

Tid: Torsdag den 20 oktober klockan 10.00
Telefonnummer: +46 (0)8 5052 0110
Ange: 904756
Deltagare från Axis AB är: Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i 10 dagar på: +46 (0) 850520333, Kod: 904756

För ytterligare information vänligen kontakta:
Margareta Lantz, Manager, Investor Relations & Corporate Communications Tel : +46 (0)46 272 18 00, E-post: margareta.lantz@axis.com

Om Axis Communications

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.
Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.