Axis föremål för patenttvist i USA tillsammans med ett 20-tal andra företag

Lund, 2004-apr-30
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis amerikanska dotterbolag Axis Communications Inc. har vid en domstol i USA, tillsammans med 27 andra bolag, blivit föremål för en talan från Compression Labs Inc. avseende intrång på ett amerikanskt patent inom området för digital bildkompression.

"Det är ännu alldeles för tidigt att närmare kommentera det här. Patentdiskussioner förekommer kontinuerligt i vår bransch. Vi kommer fortlöpande att informera marknaden vid behov", säger Ray Mauritsson, VD för Axis Communications.

För information vänligen kontakta:

Anne Rhenman, Director Investor Relations and Corporate Communications
Telefon: + 46 708 90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare.

Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. www.axis.com.