Jörgen Lindquist lämnar Axis

Lund, 2004-feb-06
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis CFO och vice verkställande direktör Jörgen Lindquist lämnar Axis för en motsvarande position i ett annat bolag. Jörgen avslutar sin anställning under våren, arbetet med att rekrytera en ersättare har inletts.

För information vänligen kontakta:

Jörgen Lindquist, CFO, Axis AB
Telefon: +46 46 272 1808, E-post: jorgen.lindquist@axis.com

Ray Mauritsson, VD, Axis AB
Telefon: + 46 46 272 18 00, E-post: ray.mauritsson@axis.com

Anne Rhenman, Director Corporate Communications and Investor Relations
Telefon: + 46 708 90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare.

Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Information om Axis finns på www.axis.com.