Axis tillkännager förlikning med Compression Labs Inc.

Lund, 2005-sep-26
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis tillkännager i dag förlikning i den patentintrångstvist som förts mellan dess amerikanska dotterbolag Axis Communications Inc. och Compression Labs Inc.

Den talan om patentintrång som väckts av Compression Labs Inc. mot Axis amerikanska dotterbolag Axis Communications Inc. har förlikats av parterna på fördelaktiga villkor för båda bolagen. Talan, som gällde patentintrång inom området digital bildkompression, väcktes av Compression Labs Inc. under våren 2004.

"Detaljer kring förlikningen är konfidentiella, men jag välkomnar den såväl resursmässigt som ur ett ekonomiskt perspektiv", säger Ray Mauritsson, verkställande direktör för Axis Communications.

För ytterligare information, kontakta:
Margareta Lantz, Investor Relations and Corporate Communications Manager
Telefon : 046-272 18 92. E-post: margareta.lantz@axis.com

Lawrence de Guzman, Marketing and Public Relations Director
Telefon: 046-272 18 78. E-post: lawrence.deguzman@axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare.

Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-list. Företaget agerar globalt via egna kontor i sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se www.axis.com för ytterligare information.