Inbjudan till presentation av Axis halvårsrapport för 2005

Lund, 2005-jul-05
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis Communications inbjuder till telefonkonferens i samband med halvårsrapporten för perioden januari till juni 2005. Ray Mauritsson, verkställande direktör på Axis, kommenterar rapporten och presenterar bolaget.

Tid: Måndag den 11 juli, 2005 klockan 10.00.
Telefonnummer: +46 (0)8 50 31 63 00
Ange mötesrum: 64817
Ange PIN-kod: 1188

Deltagare från Axis AB är:
Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomichef.

Pressmeddelande om Axis AB: s bokslutskommuniké kommer att publiceras måndag den 11 juli ca kl 09.00.

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på http://www.axis.com/corporate/inve...we/rapporter.htm under rubriken "Delårsrapporter och presentationer" från ca kl 09.00 den 11 juli.

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i fem arbetsdagar på
+46 (0)8 50 31 63 00.Ange mötesrum: 64817 och Pinkod: 1188.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Margareta Lantz,
Manager, Investor Relations & Corporate Communications
Tel : 046 -272 18 00
E-post: margareta.lantz@axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare.

Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-list. Företaget agerar globalt via egna kontor i 16 länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se www.axis.com för information om Axis.