Axis Communications inleder samarbete med Computer 2000

Lund, 2005-jun-29
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis Communications, världsledande inom nätverksvideo, har inlett ett samarbete med Computer 2000, den ledande distributören i Storbritannien och Irland. Computer 2000 är en del av Tech Data Corporation, ett amerikanskt företag som omsätter 19,8 miljarder dollar årligen. Genom avtalet stärker Computer 2000 sitt erbjudande till återförsäljare som vänder sig mot små och medelstora företag och som ser potentialen för nätverksövervakning i detta sammanhang.

Samarbetet innebär stora fördelar för båda parter, eftersom nätverksövervakning är idealiskt för små och medelstora företag som vill optimera sina nätverksresurser och minimera de löpande underhållskostnaderna. Marknaden rör sig i dag från pionjärfasen (framförallt i skolor och detaljistbranschen) mot en mer allmän marknad. Företag som är missnöjda med kvaliteten och kostnaderna för att underhålla och bygga ut traditionella system för övervakningskameror (CCTV) börjar nu använda IP-baserad övervakning i stor skala. Andra använder tekniken för att kunna möta krav inom samstämmighet, säkerhet, effektivitet, kvalitetskontroll och/eller marknadsföring. Marknaden för IP-övervakning växer med cirka 30 procent årligen, vilket gör den till ett mycket attraktivt område för både IT- och CCTV återförsäljare.

"IP-baserad övervakning är en mycket spännande bransch och är idealisk för nätverksåterförsäljare som vill optimera sin befintliga kompetens och utveckla nya och lönsamma intäktsmöjligheter. Vi vet att många av våra återförsäljare vill ha möjlighet att utveckla sitt erbjudande inom denna marknad. Avtalet ger dem den möjligheten och vi kommer att göra allt vi kan under de närmaste veckorna för att göra det så enkelt som möjligt för dem att göra just detta", säger Lee Perkins, ansvarig för affärsenheten för nätverkslösningar hos Computer 2000.

Axis Communications erbjuder avancerade nätverks- och kommunikationslösningar och har redan ett mycket framgångsrikt samarbete med Azlan, som också är en del av Tech Data Group. Enligt två nyligen genomförda studier, IMS Research (2004) och Frost & Sullivan (2005), är Axis Communications den klart marknadsledande aktören inom nätverkskameror och videoservrar.

"Det här viktiga partnerskapet har blivit möjligt genom vårt engagemang för återförsäljarledet genom vårt AXIS Partner Program1 och nu vår AXIS Training Academy2. Ett samarbete med en av de viktigaste distributörerna i Storbritannien och Irland innebär att trenden fortsätter mot en acceptans för IP-övervakning inom den traditionella IT-marknaden. Nätverksintegratörer och återförsäljare världen över visar ett starkt intresse för det här området, på grund av dess uppenbara och enorma tillväxtpotential, säger Bodil Sonesson, Vice President Sales & Marketing hos Axis Communications.

1 Axis Partner Program har tre samarbetsnivåer; Auktoriserad, Premium och Lösning. För mer information, besök Axis webbplats och anmäl intresse på www.axis.com/partner/index.htm
2 Utbildningsprogrammet AXIS Academy täcker alla kunskapsbehov för IT-återförsäljare som vill etablera sig på marknaden. För mer information, se www.axis.com/partner/channel_program/academy.htm

För ytterligare information, kontakta:
Margareta Lantz, Investor Relations and Corporate Communications Manager,
Axis Communications
Telefon: 046-272 18 00, e-post: margareta.lantz@axis.com

Lawrence de Guzman, Marketing and Public Relations Director,
Axis Communications
Telefon: 046 272 18 00, e-post: lawrence.deguzman@axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare.

Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. För mer information om Axis Communications se www.axis.com.