AXIS Video MIB

AXIS SNMP MIB (Message Information Base) rozszerza możliwości monitorowania urządzeń AXIS w protokole SNMP.

Dzięki Video MIB administratorzy sieci zyskują dostęp do szeregu nowych powiadomień. Więcej informacji w instrukcji obsługi.

Moduł AXIS SNMP MIB jest obsługiwany od wersji 5.55 oprogramowania sprzętowego*.

Podręczniki

* Poniższe produkty z oprogramowaniem sprzętowym 5.55 nie obsługują modułu AXIS SNMP MIB:
M3006-V
M3007-P/-PV
M3026-VE
M3027-PVE
P5414-E
P5415-E
Q6042/-E/-C/-S
Q6044/-E/-C/-S
Q6045/-E/-C/-S (Please note that all Q6045 Mk II versions supports AXIS SNMP MIB)

Download MIB files