AXIS Video MIB

AXIS SNMP MIB (Message Information Base) rozszerza możliwości monitorowania urządzeń AXIS w protokole SNMP.

Dzięki Video MIB administratorzy sieci zyskują dostęp do szeregu nowych powiadomień. Więcej informacji w instrukcji obsługi.

Moduł AXIS SNMP MIB jest obsługiwany od wersji 5.55 oprogramowania sprzętowego.

Download MIB files

Podręczniki