Total Cost of ownership (TCO):

Więcej informacji dla podejmowania lepszych decyzji biznesowych

Zbudowanie oszczędnego systemu sieciowego dozoru wizyjnego stanowi prawdziwe wyzwanie. Należy przedtem rozważyć wiele czynników oraz bieżących kosztów.

W ramach projektu oszacowanie wstępnej inwestycji w produkty może być dość łatwe, ale znacznie trudniej jest oszacować takie koszty, jak projekt systemu, robocizna, konserwacja, aktualizacje lub złomowanie. Model Total Cost of Ownership (TCO) może pomóc zebrać łączne koszty związane z użytkowaniem systemu sieciowego dozoru wizyjnego podczas całego czasu eksploatacji.

Model TCO, wykorzystywany już w wielu branżach jako narzędzie biznesowe, pomaga integratorom i klientom:

  • zrozumieć sposób dystrybucji kosztów w czasie
  • zrozumieć rozłożenie kosztów na różne elementy systemu
  • zminimalizować ryzyko powstania nieprzewidzianych kosztów
  • wyjaśnić koszty podczas rozmów z interesariuszami
  • oceniać oferty przetargowe
Opublikowano kilkanaście badań zawierających modele lub przykłady TCO stosowane w branży dozoru wizyjnego i bezpieczeństwa.

Firma Axis przygotowała kompleksowe badanie TCO w oparciu o system dozoru w dużym mieście, używając w tym celu 40 rodzajów kosztów związanych z różnymi elementami systemu i etapami jego wdrażania.

49% kosztów systemu wiąże się z inwestycją w sprzęt i oprogramowanie

 

Przykładowe TCO, przygotowane w oparciu o system dozoru w dużym mieście, wykorzystujący 1500 kamer, obejmuje koszty zarządzania projektem, eksploatacji, konserwacji i złomowania, a także o wiele więcej — wszystko przedstawione na czytelnych i prostych wykresach.

 

Dowiedz się, jak kompleksowa analiza TCO może pomóc Ci podejmować lepsze decyzje biznesowe dotyczące projektów z dziedziny dozoru. Pobierz pełen raport Axis.

Raport Axis

Dowiedz się, jak kompleksowa analiza TCO może pomóc Ci podejmować lepsze decyzje biznesowe dotyczące projektów z dziedziny dozoru.

Bezpieczniejsze miasto dzięki TCO

Zero awarii kamer w ciągu pięciu lat.