Zapobieganie stratom

Zmniejsz straty i kontroluj obiekt

Straty operacyjne w handlu detalicznym sięgają milionów każdego dnia. Dwie główne przyczyny tych strat to pracownicy, którym wydaje się, że ich oszustwa pozostaną niewykryte oraz klienci lub intruzi popełniający zaplanowane i okazyjne przestępstwa.

Utrata towaru spowodowana kradzieżami pracowniczymi, oszustwami przy kasie, kradzieżą i oszustwami dostawców dużo kosztuje, ale można jej zapobiec. Nowoczesne kamery sieciowe z wbudowanym oprogramowaniem do analizy to potężne, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie służące do ochrony sklepu i jego zasobów. Równie ważne jest to, że zapewniają one bezpieczniejsze środowisko pracownikom i klientom.

Możesz zapobiegać stratom i zyskać skuteczny środek odstraszający złodziei i wykrywający kradzieże oraz niepożądane zachowania — wszystko w ramach jednego, inteligentnego rozwiązania. Dzięki temu możesz:

  • Działać w przypadku wykrycia podejrzanego zachowania
  • Zapobiegać kradzieży pieniędzy i towarów oraz je wykrywać
  • Uzyskać lepszą kontrolę nad utratą towaru
  • Skrócić czas dochodzenia
  • Zapewnić klientom i pracownikom bezpieczniejsze środowisko

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania do zapobiegania stratom mogą wykrywać niepożądane zachowania, aby zminimalizować straty.

Obiektywna kontrola

„W jaki sposób mogę przeprowadzać wyrywkowe kontrole bez profilowania?”

Niezawodna detekcja prób wynoszenia towaru

„Chcę wykrywać podejrzane zachowanie przy wejściu”

Prawidłowe wykorzystanie wejść i wyjść

„Czy otrzymam powiadomienie, kiedy ktoś wyjdzie wejściem?”

Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania do zapobiegania stratom mogą minimalizować straty.