ATMs

Dyskretne kamery — oczywiste korzyści

Jako lider w dziedzinie sieciowego nadzoru wizyjnego, Axis oferuje najbardziej zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa. Technologia IP nie tylko umożliwia prowadzenie nowoczesnego nadzoru, ale też stanowi również łatwy i ekonomiczny sposób na poprawę obsługi klientów oraz usprawnienie działalności. Bardzo dyskretne kamery sieciowe Axis mogą automatycznie wysyłać alarmy w przypadku zakrycia urządzenia lub próby dokonania sabotażu — dzięki temu operator jest natychmiast powiadamiany o możliwych przestępstwach lub naruszeniach zabezpieczeń.

Poprawa bezpieczeństwa i ochrony

W przypadku alarmów, które wymagają natychmiastowej reakcji lub dalszych wyjaśnień, można szybko dostarczyć materiał dowodowy policji i innym zainteresowanym podmiotom. Ponadto, kamery dostarczają najwyraźniejszy na rynku, zdumiewająco szczegółowy obraz wideo jakości HDTV, który zapewnia możliwość identyfikacji nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Usprawnienie działania i redukcja kosztów

Funkcja zdalnego dostępu do przekazywanego na żywo i nagranego obrazu wideo sprawia, że nie trzeba tracić czasu i zasobów na pozyskiwanie materiału wizyjnego z bankomatu. W przypadku ograniczeń łączności sieciowej można pobrać materiał w nocy. Format kompresji wideo H.264 dodatkowo zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową. Ponadto, w zależności od wymagań w zakresie nagrywania można skorzystać z pamięci masowej typu Edge i przechowywać materiał wizyjny w poszczególnych kamerach. Eliminuje to konieczność stosowania kosztownych urządzeń pamięci masowej wewnątrz bankomatów.  

Usprawnienie działania i redukcja kosztów

Funkcja zdalnego dostępu do przekazywanego na żywo i nagranego obrazu wideo sprawia, że nie trzeba tracić czasu i zasobów na pozyskiwanie materiału wizyjnego z bankomatu. W przypadku ograniczeń łączności sieciowej można pobrać materiał w nocy. Format kompresji wideo H.264 dodatkowo zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową. Ponadto, w zależności od wymagań w zakresie nagrywania można skorzystać z pamięci masowej typu Edge i przechowywać materiał wizyjny w poszczególnych kamerach. Eliminuje to konieczność stosowania kosztownych urządzeń pamięci masowej wewnątrz bankomatów.