Banner installation challenges
axisFlexSubBanner

7

Ustawienie kamery


Przy określaniu położenia kamery podczas instalacji należy uwzględnić wiele czynników. Jak już wspomniano w części poświęconej wyborze kamery, obiekt nadzoru decyduje o tym, jaki typ kamery należy zastosować oraz jak należy ją zainstalować.

Zarejestrowanie użytecznego obrazu to nie tylko skierowanie kamery na jakiś przedmiot. Należy uwzględnić takie elementy, jak oświetlenie, kąt, odbicia, martwe strefy i wartość przybliżenia w przypadku kamery PTZ. Unikanie przeciwnego światła i minimalizowanie odbić to czynniki, które należy rozważyć. W przypadku niektórych środowisk w celu rozwiązania problemów z wymagającymi scenami łatwiej jest zmienić samo środowisko.

Umiejscowienie kamery jest także istotnym czynnikiem w zapobieganiu wandalizmowi. Przez umiejscowienie kamery poza zasięgiem, na wysokich ścianach lub na suficie, można uniknąć wielu ataków pod wpływem chwili. Wadą tego rozwiązania może być kąt widzenia, który można skompensować do pewnego stopnia, wybierając inny obiektyw.


Przeznaczenie kamery


Przeznaczenie kamery powinno być wyraźnie określone. Jeżeli celem jest uzyskanie ogólnego widoku miejsca, aby móc prześledzić ruch osób lub przedmiotów, należy upewnić się, że kamera odpowiednia do tego zadania jest umieszczona miejscu umożliwiającym osiągnięcie celu.

Jeżeli celem jest identyfikacja przedmiotu lub osoby, wówczas kamerę należy odpowiednio umiejscowić lub ustawić ostrość w taki sposób, aby zarejestrować poziom szczegółów niezbędny do identyfikacji. Lokalna policja może również udzielić porad, w jaki sposób ustawić kamerę.


Kąt widzenia


Najszybszym sposobem określenia, jaka ogniskowa jest wymagana dla danego kąta widzenia, jest zastosowanie kalkulatora parametrów obiektywu lub internetowego kalkulatora parametrów obiektywu. Oba kalkulatory są dostępne na stronie firmy Axis w dziale: Kalkulator

Rozmiar fizyczny przetwornika obrazu kamery sieciowej, zwykle 1/4", 1/3", ½" i 2/3", także należy uwzględnić w obliczeniu. Wadą stosowania kalkulatora parametrów obiektywu jest to, że nie uwzględnia ewentualnych dystorsji geometrycznych obiektywu.


Odległość od kamery do obiektu


W celu obliczenia odległości należy zastosować twierdzenie Pitagorasa: a² + b² = c²Rysunek 11: Twierdzenie Pitagorasa: a² + b² = c²


Pokrycie dużego obszaru za pomocą punktów rejestrowania


Jedna kamera zapewnia widok ogólny sceny, ale prawdopodobnie nie zapewni wystarczającej ilości szczegółów do identyfikacji osób w tym obszarze. Jeżeli taki jest cel nadzoru, projekt musi obejmować dodatkową kamerę (patrz Rysunek 11). Identyfikacja jest teraz możliwa, gdy osoba wchodzi na duży obszar. Informacje na temat liczby i miejsca przebywania osób w pomieszczeniu można uzyskać za pomocą zastosowania dodatkowej kamery szerokokątnej.Rysunek 12: Pomieszczenie objęte dwoma kamerami: jedna kamera zapewnia widok ogólny, natomiast druga rejestruje określony punkt.


Światło


W celu pomyślnego umiejscowienia kamery należy uwzględnić jakość i ilość światła. Zwykle w celu poprawy jakości światła i zarejestrowania dobrych obrazów scen na zewnątrz lub wewnątrz prostym i ekonomicznym rozwiązaniem jest dodanie jasnych lamp.

W przypadku montażu kamery na zewnątrz należy wziąć pod uwagę, jak światło słoneczne będzie się zmieniać w ciągu dnia. Ponadto należy unikać bezpośredniego światła słonecznego, które będzie oślepiać kamerę i obniżać osiągi przetwornika obrazu. Jeżeli jest to możliwe, kamerę należy tak ustawić, aby słońce świeciło z tyłu kamery.


Unikać światła przeciwnego


Problem ze światłem przeciwnym występuje zwykle przy próbie zarejestrowania obiektu przed oknem. W celu uniknięcie tego problemu należy zmienić środowisko przez przestawienie kamery lub zastosowanie zasłon bądź zamknięcie rolet, jeżeli jest taka możliwość. Można również rozłożyć dywan, aby zminimalizować odbicia w takiej sytuacji oraz zmniejszyć ilość światła przeciwnego. Jeżeli jednak nie można przestawić kamery, należy dodać oświetlenie z przodu. W scenach ze światłem przeciwnym lepiej sprawdzają się kamery zapewniające szeroki zakres tonalny.Rysunek 13: W tej scenie zastosowano zasłony i kwiaty, aby rozwiązać problem światła przeciwnego.


Kierunki słońca


W przypadku montażu kamery na zewnątrz należy wziąć pod uwagę, jak światło słoneczne będzie się zmieniać w ciągu dnia. W ciągu pory dnia (zachód słońca) przekreślona kamera na Rysunku 13 będzie skierowana do słońca.

Jeżeli zewnętrzna część budynku ma być monitorowana, na lokalizację tę może wpływać bezpośrednie światło słoneczne. Kamerę należy ustawić w miejscu, gdzie światło słoneczne ma minimalny wpływ.Rysunek 14: Światło słoneczne zmienia się w ciągu dnia.


Kąty kameryStrefy detekcji i martwe strefy


Różne zakresy/strefy kamery zostały przedstawione na Rysunku XX. Linia najbliżej kamery przedstawia maksymalną wysokość, jaką kamera może wykryć. Żółta linia pokazuje minimalną wymaganą wysokość, jaką kamera może wykryć. Strefa detekcji zawiera się pomiędzy tymi trzema liniami. Czynniki te należy uwzględnić w czasie instalacji, aby zapewnić odpowiednie pole pokrycia kamery.Rysunek 15: Należy pamiętać o martwych strefach kamery.


Pole widzenia należy sprawdzać zarówno w pionie, jak i w poziomie. Często planowanie bazuje wyłącznie na planach pięter, co daje jedynie widok z góry danego miejsca. Należy również uwzględnić widok z boku, aby zapewnić pożądane pole pokrycia.Rysunek 16: Należy pamiętać, aby sprawdzać pole widzenia zarówno w pionie, jak i w poziomie.


Kąt pomiędzy kamerą a obiektem


W przypadku umieszczania kamer w drzwiach lub korytarzach należy unikać dużego kąta widzenia. Jak widać na obrazach, im większy kąt widzenia obiektu, tym trudniej jest rozpoznać rysy twarzy. Jak widać, kąt 10-15° zapewnia najlepszy widok w przypadku identyfikacji twarzy. Z drugiej strony umieszczenie kamery wyżej sprawia, że jest poza zasięgiem wandali. Wszystko sprowadza się do celów nadzoru — czy identyfikacja jest konieczna?Rysunek 17: Im większy kąt widzenia obiektu, tym trudniej jest rozpoznać rysy twarzy.

axisFlexSubContent