Banner installation challenges
axisFlexSubBanner

 

Dziesięć najważniejszych wyzwań w trakcie instalacji


Pomyślna instalacja kamery wymaga uwzględnienia kilku kwestii. Jakie kamery należy wybrać? Jaki jest najlepszy sposób ich instalacji?

W tym dziesięciokrokowym poradniku opisujemy niektóre wyzwania, jakie można napotkać w trakcie instalacji oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Przeprowadzimy użytkownika przez prowadzenie przewodów, konfigurację cieci, względy środowiskowe oraz wybór i ustawienie kamery oraz sposoby maksymalnego wykorzystania funkcji obrazowania kamery Axis.


axisFlexSubContent