Banner ten reasons
axisFlexSubBanner

7

Krystalicznie-czysty ruch

Z kamerą IP nie ma żadnych problemów przeplotu. W rezultacie progresywnego skanowania obraz uchwycony w najwyższej jakości za każdym razem.

Wszystkie kamery uchwycają obraz linia po linii. Większość kamer analogowych używa skanowania przeplatanego. Oznacza to, że tylko linie nieparzyste są skanowane w pierwszym przebiegu, a parzyste linie są skanowane w kolejnym. Dwa podzbiory są następnie łączone w jeden. Problemem jest to, że każdy ruch który dzieje się w między przebiegach będzie rozmyty w końcowym obrazie.

1wsze pole:
Linie nieparzyste

2gie pole: Linie parzyste [17/20 ms (NTSC/PAL) lpóźniej]

Freeze frame na przemieszczającym się punkcie używając skanowania z przeplotem

Freeze frame na przemieszczającym się punkcie używając skanowania progresywnegoKamery IP używają progresywnego skanowania w którym cały obraz jest skanowany na każdym przejściu.

Z lewej, obraz z kamery analogowej z użyciem skanowania z przeplotem. Z prawej, obraz z kamery sieciowej Axis z użyciem technologii progresywnego skanowania. Obie kamery stosowały ten sam typ obiektywu i prędkość samochodu wynosiła 20 km/h (15 mil/h). Tło było puste dla obu obrazów. Aczkolwiek, kierowca jest wyraźnie widoczny wyłącznie na obrazie z kamery z technologią progrezywną.


axisFlexSubContent