Kamery panoramiczne

Pełna ocena sytuacji za pomocą tylko jednej kamery

Kamery panoramiczne umożliwiają szersze pokrycie obszaru za pomocą tylko jednej kamery. Kamery takie mogą służyć do monitorowania aktywności i detekcji zdarzeń na dużym obszarze, monitorowania ruchu osób i poprawy zarządzania obszarem. Dzięki korzystaniu z jednej kamery zamiast wielu można obniżyć koszty montażu i systemu.

Jaka kamera panoramiczna jest odpowiednia?

Kamery z jednym przetwornikiem obrazu

Kamery panoramiczne 360°/180° bez martwych pól

Dowiedz się więcej

Kamery z wieloma przetwornikami

Płynny widok panoramiczny 180°

Dowiedz się więcej

Kamery wielokierunkowe

Możliwość pełnego widoku 360° lub większej ostrości szczegółów

Dowiedz się więcej

Kamery wielokierunkowe z funkcją PTZ

Do monitorowania w czasie rzeczywistym zakresu 360° i większej ostrości szczegółów

Dowiedz się więcej