Pamięć masowa typu Edge

Elastyczne i niezawodne rozwiązania do nagrywania

Pamięć masowa typu Edge jest technologią stosowaną w kamerach sieciowych i wideoenkoderach Axis, która umożliwia nagrywanie wideo bezpośrednio na umieszczonej w urządzeniu karcie SD™ lub w sieciowej pamięci masowej (NAS). Pamięć masowa typu Edge umożliwia projektowanie elastycznych i niezawodnych rozwiązań do nagrywania, optymalizację wykorzystania przepustowości oraz obniżenie kosztów nagrywania zdalnego i związanej z nim obsługi.

Stanowi ona przystępne cenowo rozwiązanie do nagrywania zdalnego w warunkach braku lub ograniczenia przepustowości. Wysokiej jakości obraz jest zapisywany na karcie SD w kamerze, co eliminuje potrzebę użycia serwera.

Nadmiarowość z nagrywaniem awaryjnym

Pamięć masowa typu Edge oferuje funkcję zapisu w razie awarii, dzięki której podczas awarii sieci obraz może być tymczasowo przechowywany na karcie SD w kamerze.

Po przywróceniu połączenia sieciowego i normalnego działania systemu centralne oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym może pobrać i płynnie scalić nagrania lokalne. Funkcja ta zwiększa niezawodność systemu i zabezpiecza jego działanie, dostarczając użytkownikom nieprzerwane zapisy materiału wizyjnego.

Typowe zastosowania to instalacje o znaczeniu krytycznym, ale także systemy nadzoru wideo na obszarach o ograniczonym lub niestabilnym zasięgu sieci.

Optymalizacja przepustowości

Pamięć masowa typu Edge umożliwia optymalizację wykorzystania przepustowości w sytuacjach, gdy jest ona ograniczona. Użytkownik lub operator może oglądać obraz przekazywany na żywo w niskiej rozdzielczości, podczas gdy materiał o jakości HDTV jest nagrywany lokalnie w kamerze.

Po wystąpieniu zdarzenia strumień wideo wysokiej jakości z kamery jest zapisywany na karcie SD w kamerze, a następnie zostaje pobrany przez centralne oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym na potrzeby skutecznych prac dochodzeniowych.

Typowe zastosowania to korzystanie z aplikacji mobilnych do podglądu, ale także duże systemy, na przykład monitoring miejski.

Ile pamięci potrzebuję?

Czas przechowywania zapisów na karcie zależy od konfiguracji kamer (poklatkowość i rozdzielczość) w zależności od detekcji ruchu, zdarzeń wywołujących alarmy i pory dnia. Poniżej przedstawiamy porównanie dwóch wstępnie zdefiniowanych scenariuszy z AXIS Site Designer dla kamery 1080p z technologią Zipstream:

Recepcja

12 godzin dziennie, średni ruch. Rejestracja w ciągu dnia, wyzwolenie ruchu 25%; rejestracja w nocy z wyzwoleniem ruchu 5%.

Handel detaliczny

12 godzin dziennie, średni ruch. Rejestracja w ciągu dnia, wyzwolenie ruchu 25%; rejestracja w nocy z wyzwoleniem ruchu 5%.

   
  Recepcja Handel detaliczny
15 kl./s 101 dni 35 dni
10 kl./s 142 dni  47 dni
5 kl./s 269 dni 86 dni
 
 
 
  Recepcja Handel detaliczny
15 kl./s 51 dni 17 dni
10 kl./s 71 dni 23 dni
5 kl./s 134 dni 43 dni
 
 
 
  Recepcja Handel detaliczny
15 kl./s 25 dni 8 dni
10 kl./s 35 dni 11 dni
5 kl./s 67 dni 21 dni