Analog to IP

Migracja systemów analogowych do technologii IP

Gdy w 1996 r. firma Axis opracowała i wprowadziła na rynek pierwszą na świecie kamerę sieciową, zapoczątkowała trwające obecnie przechodzenie z platform analogowych na cyfrowe systemy nadzoru wizyjnego. W porównaniu z analogową technologią CCTV sieciowe systemy wizyjne oferują szereg atutów: obniżkę kosztów, sprawniejsze funkcjonowanie i lepszą jakość obrazu wideo. Technologia cyfrowa pozwala zintegrować nadzór wizyjny z innymi systemami, tworząc nowe, nieograniczone możliwości biznesowe.

Co jednak ma zrobić klient, który już zainwestował w analogowe kamery CCTV i urządzenia rejestrujące? Axis oferuje szeroką gamę produktów — takich jak wideoenkodery, obudowy i adaptery — dzięki którym można szybko i łatwo zapewnić sobie korzyści wynikające ze stosowania sieciowych systemów wizyjnych, nie rezygnując przy tym z dotychczasowych inwestycji w rozwiązania analogowe. Niezależnie od wielkości systemu klient zyskuje platformę umożliwiającą rozbudowę i modernizację infrastruktury przy użyciu kamer sieciowych, oprogramowania i urządzeń rejestrujących. Dzięki Axis migrację systemów analogowych do technologii IP można wykonać w optymalnym tempie.

Proste kroki

System nadzoru wizyjnego — tak analogowy, jak i cyfrowy — składa się z trzech głównych elementów: kamer, infrastruktury (okablowania) oraz urządzeń umożliwiających monitorowanie i rejestrowanie obrazu wideo. Wybór produktów z myślą o przejściu z technologii analogowej na IP zależy od celów związanych z migracją.

1. Migracja do technologii IP z zachowaniem kamer analogowych i okablowania

Jest to często spotykany pierwszy krok: klient decyduje się na wymianę urządzeń DVR i wdrożenie rozwiązania rejestrującego opartego na protokole IP. Może nim być sieciowy rejestrator wideo (NVR) lub system oparty na komputerze PC z oprogramowaniem do zarządzania materiałem wizyjnym. W tym przypadku kable koncentryczne od dotychczasowych kamer analogowych podłącza się do wideoenkodera Axis, a ten z kolei do dowolnej sieci IP. Enkodery Axis obsługują zarówno pojedyncze kanały, jak i wiele kanałów kamer analogowych. W przypadku średniej lub stosunkowo dużej instalacji można zastosować obudowę wideoenkoderów Axis. Jest ona rozwiązaniem o dużej gęstości, z którego klient może skorzystać także wtedy, gdy zdecyduje się na kolejny krok w procesie migracji do technologii IP. 

2. Wymiana kamer analogowych na sieciowe z zachowaniem okablowania koncentrycznego

W tym kroku klient decyduje się na wdrożenie nowych kamer sieciowych i wymianę niektórych lub wszystkich kamer analogowych. Bywa jednak, że niektóre kable analogowe są bardzo długie lub trudne do wymiany. W takim przypadku klient może zachować dotychczasowe okablowanie na potrzeby doprowadzenia zasilania i transmisji danych, stosując adaptery Ethernet over Coax Axis. Jeden adapter łączy nową kamerę IP z analogowym kablem koncentrycznym, a drugi umożliwia podłączenie jej do sieci.

Jeśli w pierwszym kroku klient zainwestował w obudowę wideoenkoderów Axis, może skorzystać z niej teraz w drugim kroku. Moduły typu blade Axis PoE+ over Coax pasują do dowolnej obudowy wideoenkoderów Axis. W danym czasie może być używana dowolna kombinacja modułów enkoderów i modułów PoE+ over Coax, a więc klient może samodzielnie określać tempo wprowadzania kamer IP.

3. Wymiana kabli analogowych i dokończenie migracji systemu analogowego do technologii IP

Ostatni krok polega na usunięciu pozostałych kabli analogowych i wymianie ich na kable sieciowe. Powoduje to wyeliminowanie wszystkich pozostałości analogowego systemu CCTV i zakończenie przejścia na skalowalny, ekonomiczny system nadzoru IP.

Wszystkie analogowe urządzenia DVR, kamery i kable zostają zastąpione kompleksowym systemem IP.