GWARANCJA PRZY PRZEMALOWYWANIU

Gwarancja dla przemalowanych produktów, zatwierdzona przez Axis

Ponowne malowanie wymienionych poniżej produktów jest dozwolone przez Axis, pod warunkiem przestrzegania poniższych instrukcji. Gwarancja na produkty pozostaje w mocy, nawet w przypadku ich rozmontowania i ponownego zmontowania zgodnie z opisem poniżej. Ten wyjątek od warunków gwarancji Axis obejmuje ograniczone warunki ważności gwarancji; niezachowanie zgodności z instrukcjami ponownego malowania opisanymi na tej stronie spowoduje unieważnienie gwarancji.

Warunki i instrukcje:

 • Należy podjąć wszelkie standardowe środki w celu wykonania kopii zapasowej krytycznych danych.
 • Procedura ponownego malowania nie podlega pomocy technicznej Axis.
 • Produkt można rozmontować i zmontować ponownie wyłącznie w celu ponownego malowania.
 • Produkt należy rozmontować i zmontować ponownie w profesjonalny sposób i zachowując ostrożność; nie może to wpływać na działanie produktu.

 

Ponadto działanie produktu może ulec pogorszeniu ze względu na ponowne malowanie, zgodnie z poniższą niewyczerpującą listą:

 • Powłoka malarska powoduje zwiększenie masy produktu, co może wpłynąć na prędkość i przyspieszenie.
 • Ciemniejsze kolory pochłaniają więcej światła. Specyfikacje temperatury produktu mogą być ograniczone.
 • Zwiększone tarcie na łączeniach zwiększa nacisk i może wpłynąć na oczekiwaną długość użytkowania.
 • Stosowane farby muszą być przeznaczone do tworzyw sztucznych i szkła i nie mogą uszkadzać takich powierzchni.
 • Etykieta Axis z numerem części produktu i numerem seryjnym musi pozostać czysta i czytelna.
 • Do ponownego malowania nadają się jedynie obudowy lub statywy produktów. Nie wolno malować kopułek ani obiektywów.
 • Ponowne malowanie może powodować zmiany tolerancji elementów mechanicznych i utrudniać ponowne zmontowanie produktu.

 

NINIEJSZY WYJĄTEK OD WARUNKÓW GWARANCJI AXIS OZNACZA, ŻE GWARANCJA ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ NAWET PO ROZMONTOWANIU I PONOWNYM ZMONTOWANIU KAMERY W CELU PONOWNEGO ZMONTOWANIA. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ, GWARANCJA AXIS UTRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU, GDY, WEDŁUG UZNANIA AXIS, USZKODZENIE ZWIĄZANE Z KONSTRUKCJĄ, WYKONANIEM LUB MATERIAŁAMI WYNIKA Z ROZMONTOWANIA LUB PONOWNEGO ZMONTOWANIA KAMERY LUB TEŻ Z SAMEGO PONOWNEGO MALOWANIA. POZA WYJĄTKIEM PODANYM W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WARUNKI GWARANCJI AXIS POZOSTANĄ NIEZMIENIONE WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ASPEKTACH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA WARUNKÓW GWARANCJI AXIS ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZWROTU UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU NAPRAWIONYCH LUB ZAMIENNYCH PRODUKTÓW W STANIE ORYGINALNYM (STANDARDOWA POWŁOKA MALARSKA PRODUCENTA).

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji Axis.
 

Gwarancja dla przemalowanych produktów, niezatwierdzona przez Axis

Ponowne malowanie produktu niezatwierdzone przez Axis oznacza utratę ważności gwarancji Axis. Oznacza to, że gwarancja Axis obejmuje wyłącznie produkt w oryginalnej postaci. 

W razie ponownego malowania zalecane się poniższe środki ostrożności i instrukcje:

 • Należy podjąć wszelkie standardowe środki w celu wykonania kopii zapasowej krytycznych danych.
 • Procedura ponownego malowania nie podlega pomocy technicznej Axis. 
 • Produkt można rozmontować i zmontować ponownie wyłącznie w celu ponownego malowania.
 • Produkt należy rozmontować i zmontować ponownie w profesjonalny sposób i zachowując ostrożność; nie może to wpływać na działanie produktu.

 

Ponadto działanie produktu może ulec pogorszeniu ze względu na ponowne malowanie, zgodnie z poniższą niewyczerpującą listą: 

 • Powłoka malarska powoduje zwiększenie masy produktu, co może wpłynąć na prędkość i przyspieszenie.
 • Ciemniejsze kolory pochłaniają więcej światła. Specyfikacje temperatury produktu mogą być ograniczone.
 • Zwiększone tarcie na łączeniach zwiększa nacisk i może wpłynąć na oczekiwaną długość użytkowania.
 • Stosowane farby muszą być przeznaczone do tworzyw sztucznych i szkła i nie mogą uszkadzać takich powierzchni.
 • Etykieta Axis z numerem części produktu i numerem seryjnym musi pozostać czysta i czytelna.
 • Do ponownego malowania nadają się jedynie obudowy lub statywy produktów. Nie wolno malować kopułek ani obiektywów.
 • Ponowne malowanie może powodować zmiany tolerancji elementów mechanicznych i utrudniać ponowne zmontowanie produktu.

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji Axis.