Podgląd obrazu wideo na żywo na stronie o dużej oglądalności z użyciem funkcji przesyłania HTTP w kamerze

Podsumowanie: W artykule tym opisano sposób umieszczania strumienia wideo z kamery sieciowej Axis na stronie serwera WWW Microsoft IIS za pomocą pośredniego przesyłania obrazu przez HTTP z kamery do skryptu .asp uruchomionego na serwerze. Opcji tej można użyć, korzystając z produktów z funkcją sekwencyjnego przesyłania przez HTTP (większość produktów nowej generacji).Informacje podane w tym artykule mają zastosowanie do kamer sieciowych i serwerów wideo Axis z oprogramowaniem sprzętowym w wersji od 4.xx, obsługujących sekwencyjne przesyłanie przez HTTP.

Opis

W przypadku wielu jednoczesnych połączeń z witryną zaleca się „ochronę” sieciowego produktu Axis przed przeciążeniem. Można to zrobić, ustawiając buforowania obrazów na wydajnym serwerze WWW. Kamery sieciowe Axis mają wbudowaną funkcję umożliwiającą automatyczne przesyłanie obrazów na „serwer buforowania”.

Strona internetowa o dużej oglądalności może spowodować przeciążenie kamery Axis, ponieważ obraz na żywo może jednocześnie oglądać maksymalnie 20 użytkowników. Poniżej wyjaśniamy, jak ustawić tę opcję na serwerze Microsoft IIS.

Należy skonfigurować kamerę sieciowa Axis tak, aby przesyłała obrazy sekwencyjnie przez HTTP (do sieci Web). Opcję te konfiguruje się na karcie Konfiguracja zdarzeń interfejsu WWW produktu. Na serwerze WWW zostaje uruchomiony skrypt, który odbiera obrazy i generuje z nich strumień dostępny dla wszystkich użytkowników.

Przygotowanie serwera WWW

 1. Utworzyć katalog wirtualny, na przykład o nazwie „live” na serwerze IIS i przekierować go do folderu na dysku twardym serwera, na przykład c:\inetpub\wwwroot\live.

 2. Pobrać i wypakować potrzebne pliki: IISupdate.zip (archiwum zawiera pliki Global.asa, filesize.asp, http_upload.asp, readImage.asp, view.htm), umieszczając je w podanym powyżej folderze.

 3. Skonfigurować sieciowy produkt wideo Axis tak, aby przesyłał on obrazy przez HTTP do pliku http_upload.asp; oznacza to w tym przypadku, że adres URL w konfiguracji zdarzeń serwera będzie następujący:

  http://[serwer_WWW]/live/http_upload.asp.

  W opcjach Typ zdarzenia należy skonfigurować przesyłanie przez HTTP na podany powyżej serwer, podając żądaną częstotliwość przesyłania obrazów (np. 1 klatka na sekundę). Użyć opcji Nadpisz.

 4. Używając skryptu readImage.asp, wyświetlić nieruchomy obraz; przykład:

  http://[serwer_WWW]/live/readImage.asp

 5. Obejrzeć obraz wideo zaktualizowany skryptem JavaScript na stronie view.htm, na przykład:

  http://[serwer_WWW]/live/view.htm.

  Obraz przesyłany jest w następujący sposób:

  w pliku Global.asa zdefiniowany jest globalna zmienna, zawierająca cały plik obrazu.

  Skrypt http_upload script wstawi plik obrazu do tej globalnej zmiennej i zaktualizuje ją po przesłaniu nowego obrazu przez kamerę. Funkcja readImage pobierze globalną zmienną i prześle ją użytkownikowi.

Uwaga: Opcje szerokości i wysokości wyświetlanego obrazu, adres BaseURL dokumentu, adres URL skryptu odczytującego obrazy podane w pliku zmiennych, a także częstotliwość aktualizacji obrazów można zmienić w pliku view.htm, znajdującym się w archiwum zip (patrz krok 2).

Ważne: firma Axis nie odpowiada za to, w jaki sposób zmiany w konfiguracji mogą wpłynąć na system. Jeżeli modyfikacja się nie powiedzie lub zakończy w nieoczekiwany sposób, konieczne będzie przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych w sposób opisany w instrukcji użytkowania.