Ujęcie z materiału na żywo

Podsumowanie: W artykule tym opisano sposób umieszczania pojedynczego ujęcia z kamery sieciowej Axis na stronie internetowej.
Informacje zawarte w tym artykule mają zastosowanie do wszystkich kamer sieciowych i serwerów wideo Axis.

Opis

Niektóre przeglądarki przechowują obrazy w pamięci podręcznej w sposób inny niż tekst czy strony HTML. Zapisują one obraz w pamięci podręcznej niezależnie od tego, czy zmienił się on na serwerze. Chociaż kamera Axis dostarcza obraz na bieżąco, w niektórych przeglądarkach mogą być wyświetlane obrazy przechowywane w pamięci podręcznej. Poniżej opisano, w jaki sposób uniknąć tego problemu, wykorzystując pozorowany parametr CGI. Strona HTML w przykładzie zawiera znacznik meta, który spowoduje jej automatyczne odświeżenie co 30 sekund.

Przykład

<html>
<head>
<META http-equiv="Refresh" content="30">
<!-- Znacznik meta powyżej powoduje odświeżanie strony co 30 sekund -->
<!-- Można zmienić wartość 30 na inną lub usunąć -->
<!-- znacznik, jeśli strona nie ma odświeżać się automatycznie -->

<title>Demo strony z obrazem JPG</title>
</head>
<body>
<center>
<h2>Obraz JPEG</h2>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
// Zmienić BaseURL na adres URL kamery
// Przykład: var BaseURL = "http://172.21.1.122/";

var BaseURL = "http://[mojaKamera]/";

// Jeżeli używane są kamery AXIS 241S(A)/241Q(A)/240Q/243SA, zmienić dwa poniższe wiersze:

var Camera = ""; // Jeżeli używane są kamery AXIS 241S(A)/241Q(A)/240Q/243SA, skomentować wiersz, wstawiając "//"
// var Camera = "n"; // Zmienić na źródło obrazu wideo używane w AXIS 241S(A)/241Q(A)/240Q/243SA i usunąć "//"

// Przejść do używanej kamery i usunąć "//" przed zmienną ImageResolution.
// Można użyć tylko jednej rozdzielczości.

// Wykaz dostępnych rozdzielczości znajduje się na stronie konfiguracji produktu.

// AXIS 206/207/210/210A/211/211A/212 PTZ/216FD/221/225FD
// var ImageResolution = "320x240";var DisplayWidth = "320";var DisplayHeight = "240";
// var ImageResolution = "640x480";var DisplayWidth = "640";var DisplayHeight = "480";

// AXIS 213 PTZ/214 PTZ/231D(+)/232D(+)/240Q/241S(A)/241Q(A)/243SA PAL
// var ImageResolution = "352x288";var DisplayWidth = "352";var DisplayHeight = "288";
// var ImageResolution = "704x576";var DisplayWidth = "704";var DisplayHeight = "576";

// AXIS 213 PTZ/214 PTZ/231D(+)/232D(+)/240Q/241S(A)/241Q(A)/243SA NTSC
// var ImageResolution = "352x240";var DisplayWidth = "352";var DisplayHeight = "240";
// var ImageResolution = "704x480";var DisplayWidth = "704";var DisplayHeight = "480";


// Poniżej nie trzeba wprowadzać zmian
var File = "axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=" + ImageResolution;
if (Camera != "") {File += "&camera=" + Camera;}
theDate = new Date();
var output = "<IMG SRC=\"";
output += BaseURL;
output += File;
output += "&dummy=";
output += theDate.getTime().toString(10);
// Powyższy pozorowany parametr CGI powoduje obejście pamięci podręcznej przeglądarki.
output += "\" HEIGHT=\"";
output += DisplayHeight;
output += "\" WIDTH=\"";
output += DisplayWidth;
output += "\" ALT=\"Live Image\">";
document.write(output);
</script>
</body>
</html>

Uwaga 1: Więcej opcji znajduje się w przykładach HTML interfejsu WWW produktu (produkty z oprogramowaniem sprzętowym w wersji od 4.xx).

Uwaga 2: Kodu nie należy kopiować i wklejać do programu Microsoft FrontPage. Najpierw należy go wkleić do Notatnika, usunąć formatowanie, a następnie wkleić kod na karcie HTML nowej strony w programie FrontPage.

Ważne: firma Axis nie odpowiada za to, w jaki sposób zmiany w konfiguracji mogą wpłynąć na system. Jeżeli modyfikacja się nie powiedzie lub zakończy w nieoczekiwany sposób, konieczne będzie przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych w sposób opisany w instrukcji użytkowania.