How to upgrade...

Oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować za pomocą:

AXIS Camera Management

Oprogramowanie Axis Camera Management to potężne i wydajne narzędzie służące do instalacji i zarządzania sieciowymi produktami do dozoru wizyjnego firmy Axis. Narzędzie potrafi automatycznie wykrywać i ustawiać adresy IP, wyświetlać stan połączenia, konfigurować i zarządzać aktualizacjami oprogramowania sprzętowego dla wielu urządzeń.

Więcej informacji znajduje się na stronie dotyczącej AXIS Camera Management

HTTP

 1. Należy pobrać plik aktualizacji i umieścić go w katalogu na lokalnym komputerze.
 2. Przejść do strony startowej produktu (np. http://192.168.0.90).
 3. Kliknąć łącze Ustawienia i jeśli konieczne jest podanie nazwy użytkownika i hasła, zalogować się jako użytkownik root (lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora).
 4. Aby zaktualizować urządzenie, należy zalogować się jako administrator.
 5. Kliknąć Opcje systemowe w menu po lewej.
 6. Kliknąć opcję Konserwacja.
 7. Kliknąć przycisk Wyszukaj w części Aktualizuj serwer.
 8. Wybrać pobrany (i rozpakowany) plik aktualizacji, dostępny na stronie www.axis.com
 9. Kliknąć przycisk Otwórz.
 10. Kliknąć przycisk Aktualizuj w części Aktualizuj serwer.
 11. Odczekać na załadowanie pliku, co może potrwać od 1 do 10 minut.

Aktualizacja przebiega w czterech etapach. Diody LED wskazują postęp aktualizacji; opis diod zasilania, statusu i sieci znajduje się w instrukcji użytkownika:

Krok 1 Zamknięcie systemu Zamknięcie uruchomionych aplikacji i aktywnych połączeń.
 
 Krok 2 Wczytanie oprogramowania sprzętowego
Usunięcie poprzedniego oprogramowania sprzętowego i wczytanie nowego. Po kilku chwilach w przeglądarce internetowej zostanie wyświetlony postęp aktualizacji.
 
 Krok 3 Ponowne uruchomienie System automatycznie uruchomi się ponownie.
  
 Krok 4 Ponowna konfiguracja Nowe ustawienia oprogramowania sprzętowego są dostosowywane do poprzednich. 

 

Po zakończeniu aktualizacji system zostanie uruchomiony automatycznie. 

FTP

 1. Należy otworzyć wiersz polecenia i przejść do katalogu zawierającego plik aktualizacji. Przykład: C:\Axis\213\4_02>
 2. W wierszu polecenia nawiązać połączenie FTP z urządzeniem do aktualizacji. (Nie wolno używać programu Windows, tylko wiersza polecenia)!
 3. Zalogować się jako użytkownik root. Domyślne hasło użytkownika root to „pass”, chyba że zostało ono zmienione. Aby zaktualizować urządzenie, należy zalogować się jako użytkownik root.
 4. Przełączyć tryb przesyłania danych na binarny (wpisując „bin”) i nacisnąć Enter. Wpisać „hash” i nacisnąć Enter. (Umożliwi to obserwację postępów aktualizacji).
 5. Wprowadzić polecenie „put XXX.bin flash”, gdzie XXX.bin to nazwa pliku pobranego z naszej witryny (i ewentualnie rozpakowanego). 
 6. Odczekać na załadowanie pliku, co może potrwać od 1 do 10 minut. 

Aktualizacja przebiega w czterech etapach:

Krok 1 Zamknięcie systemu Zamknięcie uruchomionych aplikacji i aktywnych połączeń.
 
 Krok 2 Wczytanie oprogramowania sprzętowego Usunięcie poprzedniego oprogramowania sprzętowego i wczytanie nowego.
  
 Krok 3 Ponowne uruchomienie Sesja FTP zostanie zakończona, a system automatycznie uruchomi się ponownie. 
  
 Krok 4 Ponowna konfiguracja Nowe ustawienia oprogramowania sprzętowego są dostosowywane do poprzednich. 

 

Po zakończeniu aktualizacji system zostanie uruchomiony automatycznie.