AXIS Video MIB

Baza AXIS SNMP MIB (Message Information Base) poszerza możliwości monitorowania urządzeń Axis przez SNMP. Video MIB umożliwia administratorom monitorowanie różnych nowych powiadomień; więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.

Baza AXIS Video MIB obsługiwana jest w wersjach oprogramowania sprzętowego od wersji 5.55. Więcej informacji o obsługiwanych urządzeniach i oprogramowaniu sprzętowym znajduje się w instrukcji obsługi.

Pobierz pliki MIB

Podręczniki