Pytania i odpowiedzi

Platforma ACAP (AXIS Camera Application Platform)

P: Chcielibyśmy tworzyć aplikacje ACAP — od czego zacząć?
O: Wszystkie składniki, w tym zestaw SDK, kompilatory, przykładowy kod, narzędzie do ochrony przed kopiowaniem itp. są dostępne na stronach partnerów Axis. Tak więc na początek należy zarejestrować się w programie Axis ADP (dla partnerów programistycznych). Program ADP jest dostępny dla wszystkich firm i organizacji.

P: Co obejmuje zestaw SDK ACAP?
O: Są w nim dostępne następujące składniki:

  • System kompilatora
  • Interfejsy API umożliwiające dostęp do wbudowanych funkcji urządzeń
  • Dokumentacja
  • Przykładowy kod

Dodatkowe informacje dla partnerów ADP Axis są dostępne na stronach partnerów Axis.

P: O jakim języku programowania mówimy?
O: Aplikacje powinny być tworzone w języku C lub C++. Zalecany jest język C.

P: Jakie środowisko programistyczne jest obsługiwane?
O: Zestaw SDK ACAP wymaga systemu operacyjnego GNU/Linux.

P: Czy można korzystać z innych języków programowania poza C i C++?
O: Nie. Biblioteki potrzebne do integracji z otwartą platformą są dostępne w przypadku języków C i C++.

P: Czy można korzystać ze środowiska programistycznego Cygwin?
O: Nie. Do działania zestawu SDK ACAP wymagana jest pełna instalacja systemu GNU/Linux.

P: Czy można zmodyfikować nieskompresowany obraz, a następnie przekazać go z powrotem do wbudowanego enkodera?
O: Nie, obrazu z aplikacji nie można przekazać z powrotem do enkodera układu.

P: Czy Axis wspiera partnerów programistycznych w tworzeniu aplikacji ACAP?
O: Nie. Axis wspiera tylko zestaw SDK i inne narzędzia oferowane w ramach tego programu.

P: Co to jest usługa ochrony przed kopiowaniem?
O:
Jest to usługa/narzędzie dostępne bezpłatnie dla partnerów ADP Axis, która uniemożliwia skopiowanie aplikacji i uruchomienie jej w większej liczbie produktów wizyjnych, niż przewiduje licencja.

P: Gdzie uzyskać wsparcie, jeśli wystąpią problemy z aplikacjami pobranymi do produktów Axis?
O:
Za całe wsparcie związane z aplikacją ACAP odpowiada jej dostawca (firma, która udostępniła aplikację).