Infrastructure - Freight trains

Infrastruktura

Zobacz zalety technologii Axis Lightfinder w warunkach słabego oświetlenia

Nowe sposoby monitorowania infrastruktury o znaczeniu krytycznym

Drogi i sieci kolejowe stanowią ważną część systemu transportu publicznego. Wymagają regularnych inspekcji w celu uniknięcia poważnych wypadków lub zakłóceń w ruchu. Należące do światowej czołówki produkty wizyjne Axis są wydajnym narzędziem podnoszącym ogólny poziom zabezpieczeń infrastruktury i ułatwiającym konserwację.

Zabezpieczenie sieci kolejowej

Rozwiązania Axis oferują natychmiastowy dostęp do obrazu wideo przekazywanego na żywo oraz nagrań, co umożliwia nadzorowanie:

  • torów kolejowych i ich otoczenia
  • przejazdów i węzłów kolejowych
  • wiaduktów, mostów i tuneli
  • innych elementów infrastruktury o znaczeniu krytycznym

Obraz wideo może być monitorowany zdalnie z centrali ochrony lub centrum konserwacji, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Automatyczne ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach

Można również korzystać z wielu funkcji, które zapewniają lepszą ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Obejmują one między innymi:

  • Automatyczne wysyłanie alarmów, gdy ktoś lub coś znajdzie się na torach bądź węzłach kolejowych albo w ich pobliżu
  • „Widzenie w ciemnościach” dzięki kamerom termowizyjnym umożliwiającym detekcję ruchu nocą lub w tunelach
  • Wbudowane, automatyczne funkcje detekcji ruchu i dźwięku
  • Wysokiej jakości obraz wideo HDTV ułatwiający prowadzenie dochodzeń i identyfikacji