Total Cost of Ownership (TCO):

Model Total Cost of Ownership (TCO) przedstawia łączne koszty związane z użytkowaniem systemu podczas całego czasu eksploatacji. Jednakże w branży dozoru wizyjnego mało jest dostępnych raportów TCO tego typu.

Firma Axis przeprowadziła kompleksowe badanie TCO w oparciu o przykładowy system dozoru w dużym mieście, używając w tym celu 40 rodzajów kosztów związanych z różnymi elementami systemu i etapami jego wdrażania. Przykładowa analiza TCO przedstawia koszty oraz obszary, na których należy się skupić, aby zmniejszyć koszty i poprawić jakość rozwiązania.

Podaj swoje dane, aby otrzymać analizę TCO firmy Axis w formacie PDF.

By clicking submit, you agree that Axis Communications AB or its affiliated companies may contact you for the purpose of sharing information related to this report and other Axis initiatives within ‘Cost of ownership’. You also agree to the collection, use and transfer of your [name, email address, employer and job title (the “Information”)] by Axis Communications AB and its affiliates. The Information is used solely for the purpose stated above and for the purpose of enabling you to use certain on-line services from Axis (as you choose) and for directing information (including marketing materials) to you regarding Axis products and services. Please note that any commercial e-mails to you always includes a possibility for you to opt-out. Only relevant Axis staff within sales and marketing will have access to the Information while it is stored by Axis. You are entitled to request from Axis (i) access to the Information, (ii) correction or erasure of the Information, and (iii) that Axis’ processing of the Information is restricted. However, if you request us to erase the information or restrict our processing thereof, we may not be able to continue to provide you with access to on-line services and information from Axis. Should you be dissatisfied with Axis’ processing of the Information, please let us know and we will do our best to meet your complaints. You are also entitled to lodge a complaint with the Swedish Data Protection Authority (Sw. Datainspektionen, or such other authority as may be determined in the future). The Information will only be processed in accordance with applicable law, and will not be transferred outside the EEA.