Safe cities banner - Rush hour in New York at night

Bezpieczne miasta

Tworzenie bezpieczniejszych miast

Drobnymi krokami do zwiększenia bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych zadań władz każdego miasta — w końcu mieszkańcy mają prawo czuć się bezpiecznie. Jednak wraz ze wzrostem liczby ludności pojawiają się nowe wyzwania — w tym negatywne oddziaływanie na środowisko, przestępstwa i ograniczenia budżetowe — które znacznie utrudniają dbanie o bezpieczeństwo miast.

Wdrażając zintegrowany, cyfrowy system dozoru, można uzyskać bieżący wgląd w wydarzenia na obszarze całego miasta. Elementy tego systemu to jakby czujniki, które w czasie rzeczywistym dostarczają informacje przydatne w wielu obszarach, takich jak:

  • Skuteczna ochrona mieszkańców i mienia
  • Poprawa wizerunku miasta
  • Odstraszanie wandali i obniżenie kosztów napraw
  • Skrócenie czasu dochodzeń policyjnych przez zapewnienie wyraźnych, wysokiej jakości obrazów

Drobne kroki, wielkie zmiany

 

Dzięki firmie Axis zwiększanie bezpieczeństwa miasta nie musi być drogim i czasochłonnym przedsięwzięciem. Wszystkie nasze elastyczne rozwiązania można zintegrować z istniejącymi systemami analogowymi, co eliminuje konieczność wymiany całego sprzętu. Ponadto nasza otwarta platforma umożliwia stopniowe dodawanie nowych funkcji i elementów, od enkoderów i kamer po zwiększone środki bezpieczeństwa i bardziej rozbudowane funkcje analizy wideo.

Na początek można wprowadzić kilka widocznych zmian, które wywołają widoczne, pozytywne efekty. Następnie można stopniowo podnosić stopień bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców.
 

Wyniki projektu bezpieczne miasto w skutecznym zapobieganiu przestępczości
Kamery wysokiej rozdzielczości monitorują Amsterdam
Władze okręgu Breckland przechodzą z systemu analogowego na dozór IP