Banner - Loss prevention

Zapobieganie stratom

Reduce shrinkage and keep control of your premises

Losses in retail operations amount to millions every day. The two main causes are employees, who believe their frauds are difficult to detect, and customers or intruders committing either planned or spontaneous crimes.

Shrinkage caused by employee theft, point-of-sale fraud, shoplifting, theft and supplier fraud is both costly and preventable. Modern network video cameras with embedded analytics software act as powerful, reliable and cost-effective tools to protect your store’s assets. As important, they ensure a safer, more secure environment for your staff and customers.You combat loss prevention control and gain an effective means to deter and detect shoplifting and undesirable behavior — all in a smart solution. Here’s how:

Axis solutions for loss prevention: Focus on Bergendahl, a Scandinavian retailer, and their experiences

  • Take action on suspicious behavior
  • Prevent and detect shoplifting and theft
  • Get better control over internal shrink
  • Improve investigation time
  • Provide a safer customer and employee environment

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania do zapobiegania stratom mogą wykrywać niepożądane zachowania, aby zminimalizować straty.

Obiektywna kontrola

„W jaki sposób mogę przeprowadzać wyrywkowe kontrole bez profilowania?”

Niezawodna detekcja prób wynoszenia towaru

„Chcę wykrywać podejrzane zachowanie przy wejściu”

Prawidłowe wykorzystanie wejść i wyjść

„Czy otrzymam powiadomienie, kiedy ktoś wyjdzie wejściem?”

Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania do zapobiegania stratom mogą minimalizować straty.