Prisons - barbeb wire

Więzienia i zakłady karne

Montowana narożnie kamera bez wystających elementów zawierająca wbudowany mikrofon i oświetlacz podczerwieni

Inteligentne rozwiązania wizyjne zwiększające bezpieczeństwo i sprawność działania

Celem nadzoru zakładów karnych jest nie tylko ochrona osadzonych i pracowników. Chodzi również o usprawnienie codziennych zadań i dyscyplinowanie więźniów. Sieciowe rozwiązania wizyjne Axis dostarczają upoważnionym pracownikom i organom władz bieżący widok z dowolnych kamer, zapewniając optymalne rozeznanie w sytuacji. Natomiast nagrany materiał wizyjny o wysokiej rozdzielczości pomaga w uzyskiwaniu jednoznacznych odpowiedzi przy ustalaniu odpowiedzialności za akty wandalizmu, napaści i kradzieży.

Zobaczyć każdy szczegół — na obrazie wideo w wysokiej rozdzielczości

Usprawniona działalność

Nasze przyszłościowe i elastyczne rozwiązania nadzoru mają następujące zalety:

  • Natychmiastowy dostęp do przekazywanego na żywo i nagranego obrazu wideo z dowolnego uprawnionego komputera lub urządzenia mobilnego 
  • Płynna integracja z systemem kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru, alarmami dymowymi oraz przyciskami awaryjnymi, umożliwiająca szybką weryfikację i/lub reakcję
  • Zmniejszenie liczby fałszywych roszczeń z tytułu odpowiedzialności
  • Sprawne prowadzenie dochodzeń dzięki szybkiemu dostępowi do odpowiedniego materiału wizyjnego oraz jakości wideo spełniającej wymagania prowadzonych postępowań sądowych
  • Ekonomiczna ochrona obwodowa

Na miarę wysokich wymagań

W zakładzie karnym każdego dnia i każdej nocy mogą się pojawić nowe wyzwania. Nasze rozwiązania wizyjne przeznaczone do zakładów karnych pomagają stawić im czoła dzięki następującym zaletom:

  • Pozbawione wystających elementów kamery i akcesoria — zapobieganie samookaleczeniom
  • Wandaloodporne kamery — ekonomiczna eksploatacja i obsługa techniczna
  • Automatyczne wysyłanie alarmów dotyczących ruchu i dźwięku — szybkie wykrywanie potencjalnych i faktycznych incydentów 
  • Automatyczne zabezpieczenia przed próbą sabotażu zapewniające ciągłe działanie
  • Kamery termowizyjne do automatycznej detekcji osób i pojazdów w całkowitych ciemnościach

Sieciowe rozwiązania wizyjne Axis są już stosowane w wielu zakładach karnych na całym świecie. Czy Twój obiekt dołączy do tego grona?