Instytucje państwowe

Bezpieczeństwo i ochrona majątku publicznego

Więcej informacji na temat rządu USA

Każdy poziom bezpieczeństwa publicznego i ochrony jest ważnym zagadnieniem dla instytucji państwowych. Zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy państwowi chcą żyć w świecie wolnym od zagrożeń i aktów przestępczości.

Nadzór wizyjny sprawdził się jako efektywne narzędzie prewencyjne, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w wielu takich obszarach życia publicznego jak:

 • Ministerstwa i urzędy miast
 • Budynki sądowe i więzienia
 • Odprawy celne i urzędy imigracyjne
 • Muzea
 • Węzły komunikacyjne i infrastruktura
 • Bezpieczeństwo publiczne na zewnątrz budynków

Szeroki wachlarz korzyści

Rozwiązania z zakresu sieciowych systemów wizyjnych firmy Axis z powodzeniem wprowadzono w wielu instytucjach państwowych na całym świecie.

Są oparte na otwartym standardzie IP, oferując niedrogie i przyszłościowe platformy dozoru, które łatwo rozbudować zależnie od potrzeb. Ponadto umożliwiają:

 • Obniżenie kosztów prowadzonych śledztw dzięki wysokiej jakości obrazom umożliwiającym szybką identyfikację i analizę sytuacji.
 • Tańszą instalację i konserwację.
 • Obniżenie kosztów spowodowanych wandalizmem.
 • Natychmiastowy dostęp do obrazów przekazywanych na żywo i nagranych przez Internet/sieć lokalną.
 • Łatwą integrację z innymi systemami IP.

Możliwość lepszego wykorzystania dostępnego systemu CCTV

Dla wielu projektów instytucji państwowych wybrano wideoenkodery firmy Axis w celu bezproblemowej migracji do nowoczesnego systemu dozoru opartego na protokole IP. Umożliwiło to wykorzystanie inwestycji poczynionych na rzecz analogowych systemów CCTV i jednoczesne czerpanie wielu korzyści z technologii sieciowych systemów wizyjnych. Dzięki temu instytucje te dysponują obecnie skalowalnymi i przyszłościowymi systemami dozoru.

Dzięki firmie Axis można korzystać z największego na świecie wyboru kamer sieciowych oraz koderów, które umożliwiają monitorowanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Wszystkie obrazy wideo — przekazywane na żywo i nagrane — można w łatwy sposób udostępniać osobom upoważnionym, aby lepiej chronić się przed wandalizmem i przestępczością.

AXIS Site Designer

Find the right recording solution.

Explore tool