Instytucje państwowe

Bezpieczeństwo i ochrona majątku publicznego

Więcej informacji na temat rządu USA

Każdy poziom bezpieczeństwa publicznego i ochrony jest ważnym zagadnieniem dla instytucji państwowych. Zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy państwowi chcą żyć w świecie wolnym od zagrożeń i aktów przestępczości.

Nadzór wizyjny sprawdził się jako efektywne narzędzie prewencyjne, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w wielu takich obszarach życia publicznego jak:

 • Ministerstwa i urzędy miast
 • Budynki sądowe i więzienia
 • Odprawy celne i urzędy imigracyjne
 • Muzea
 • Węzły komunikacyjne i infrastruktura
 • Bezpieczeństwo publiczne na zewnątrz budynków

Szeroki wachlarz korzyści

Rozwiązania z zakresu sieciowych systemów wizyjnych firmy Axis z powodzeniem wprowadzono w wielu instytucjach państwowych na całym świecie.

Są oparte na otwartym standardzie IP, oferując niedrogie i przyszłościowe platformy dozoru, które łatwo rozbudować zależnie od potrzeb. Ponadto umożliwiają:

 • Obniżenie kosztów prowadzonych śledztw dzięki wysokiej jakości obrazom umożliwiającym szybką identyfikację i analizę sytuacji.
 • Tańszą instalację i konserwację.
 • Obniżenie kosztów spowodowanych wandalizmem.
 • Natychmiastowy dostęp do obrazów przekazywanych na żywo i nagranych przez Internet/sieć lokalną.
 • Łatwą integrację z innymi systemami IP.

Możliwość lepszego wykorzystania dostępnego systemu CCTV

Dla wielu projektów instytucji państwowych wybrano wideoenkodery firmy Axis w celu bezproblemowej migracji do nowoczesnego systemu dozoru opartego na protokole IP. Umożliwiło to wykorzystanie inwestycji poczynionych na rzecz analogowych systemów CCTV i jednoczesne czerpanie wielu korzyści z technologii sieciowych systemów wizyjnych. Dzięki temu instytucje te dysponują obecnie skalowalnymi i przyszłościowymi systemami dozoru.

Dzięki firmie Axis można korzystać z największego na świecie wyboru kamer sieciowych oraz koderów, które umożliwiają monitorowanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Wszystkie obrazy wideo — przekazywane na żywo i nagrane — można w łatwy sposób udostępniać osobom upoważnionym, aby lepiej chronić się przed wandalizmem i przestępczością.

Opinie użytkowników

Municipality of Livigno

In Livigno, the highest known Axis network camera in Europe is being used to ensure the security of ski slopes and for avalanche monitoring

Czytaj dalej

The Art Institute of Chicago

The Art Institute blends Axis network cameras into gallery décor

Czytaj dalej

Nadleśnictwo Czarna Białostocka

W Nadleśnictwie Czarna Białostocka kamery Axis Communications umożliwiają wczesną identyfikację zagrożeń pożarowych w lasach

Czytaj dalej

AXIS Site Designer

Find the right recording solution.

Explore tool