Data center

Data centers

Dbanie o bezpieczeństwo danych

Centra danych, stanowiące mózg funkcjonowania banku, są stale narażone na włamania elektroniczne i fizyczne. Doskonale rozumiemy, jak ważne dla ochrony danych są niezawodne oraz spełniające wszelkie wymogi systemy nadzoru i bezpieczeństwa. Od wielu lat dostarczamy rozwiązania nadzoru do centrów danych na całym świecie. Wiodące sieciowe rozwiązania wizyjne Axis zapewniają szereg korzyści istotnych z punktu widzenia działalności banku:

  • Zwiększone bezpieczeństwo
  • Poprawa sprawności funkcjonowania
  • Minimalizacja wykorzystania przepustowości i pamięci masowej
  • Ograniczenie oddziaływania na środowisko

 

Elastyczność bez konieczności rezygnowania z bezpieczeństwa

— dozór wizyjny dla centrów danych.

Bezpieczeństwo od deski do deski

Rozwiązanie Axis do ochrony obwodowej: Wykrywaj, potwierdzaj, działaj — zobacz, na czym to polega!

Wybór marki Axis oznacza możliwość skorzystania z najszerszej na rynku oferty rozwiązań sieciowego dozoru wizyjnego, które posłużą do zoptymalizowanego monitorowania takich obszarów centrum danych, jak

  • Ochrona obwodowa
  • Budynki
  • Recepcja
  • Sterownia
  • Serwerownia
  • Szafy

Kamery sieciowe Axis HDTV zapewniają kryształowo czysty obraz i wyraźne szczegóły niezależnie od sytuacji i warunków oświetlenia. Wraz z naszymi partnerami możemy zaoferować kamery sieciowe zintegrowane w szafach, tworząc wartość dodaną u samych podstaw.