Data center

Centra danych

Ochrona danych

Centra danych, które są sercem Twojej firmy, są również nieustannie celem ataków, zarówno wirtualnych, jak i fizycznych. Rozumiemy ogromne znaczenie potrzeby projektowania niezawodnych i spełniających wszystkie wymogi systemów monitoringu i dozoru na potrzeby ochrony danych; od dawna dostarczamy rozwiązania z zakresu dozoru firmom prowadzącym centra danych na całym świecie.

Wiodące rozwiązania dozoru wizyjnego firmy Axis to szereg korzyści istotnych dla Twojej firmy:

  • poprawa bezpieczeństwa i ochrony;
  • lepsza wydajność operacyjna;
  • mniejsze zapotrzebowanie na przepustowość i zasoby pamięci;
  • ograniczony wpływ na środowisko naturalne.

Elastyczność bez konieczności rezygnowania z bezpieczeństwa

— dozór wizyjny dla centrów danych.

Bezpieczeństwo od deski do deski

Rozwiązanie Axis do ochrony obwodowej: Wykrywaj, potwierdzaj, działaj — zobacz, na czym to polega!

Wybór marki Axis oznacza możliwość skorzystania z najszerszej na rynku oferty rozwiązań sieciowego dozoru wizyjnego, które posłużą do zoptymalizowanego monitorowania takich obszarów centrum danych, jak

  • Ochrona obwodowa
  • Budynki
  • Recepcja
  • Sterownia
  • Serwerownia
  • Szafy

Kamery sieciowe Axis HDTV zapewniają krystalicznie czysty obraz i wyraźne szczegóły niezależnie od sytuacji i warunków oświetlenia. Wraz z naszymi partnerami możemy zaoferować kamery sieciowe zintegrowane w szafach, tworząc wartość dodaną u samych podstaw.