Oil rig platform

Sektor naftowo-gazowy

Poprawa wydajności i bezpieczeństwa w niebezpiecznym środowisku.

Firmy z sektora naftowego i gazowego działają na niezwykle konkurencyjnych rynkach, na których każda przerwa w produkcji oznacza ogromne straty. Aby zapewnić wydajną ciągłą pracę i stosować się do przepisów związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, konieczne jest zastosowanie sieciowych systemów dozoru wizyjnego w całym łańcuchu dostaw, od jego początku po sam koniec.

Rurociągi i pompy na pustyni.

  • Zapewnianie wydajności
    Dzięki zintegrowaniu dozoru wizyjnego z systemem produkcji można zdalnie monitorować wydajność i potwierdzać prawidłowość działań i procesów. Można dzięki temu przewidywać konieczne działania konserwacyjne, nawet w trudno dostępnych obszarach, a także zdalnie wspierać planową konserwację.

  • Ochrona korytarzy rurociągów
    Korytarze rurociągów znajdują się na rozległych obszarach i stanowią najbardziej narażone na uszkodzenia ogniwo łańcucha dostaw; ich ochrona wiąże się z pokaźnymi wydatkami. Konieczne jest zapewnienie zdalnego monitorowania, tak aby móc chronić złożone sieci rurociągów przed uszkodzeniem. Nasze rozwiązania z zakresu ochrony obwodowej zapewniają operatorom wystarczająco dużo informacji, pozwalających podejmować właściwe decyzje przed wysłaniem odpowiedniego zespołu naprawczego.

  • Elastyczne zarządzanie zdarzeniami
    Naszym priorytetem jest ochrona pracowników, społeczeństwa i środowiska. Dzięki zintegrowaniu systemów sieciowego dozoru wizyjnego i BHP można mieć pewność, że wszystkie zasady i procedury BHP są przestrzegane, a zarządzanie narzędziami i sprzętem jest prawidłowe. Nasze rozwiązania dostarczają w czasie rzeczywistym ważne informacje wspomagające identyfikację zagrożeń, umożliwiając natychmiastową reakcję, która może uratować życie.